Oslobođenje od plaćanja sudskih troškova za osobe s invaliditetom

PITANJE: U redakciju nam se javila stranka V. D. (62) iz Zagreba s invaliditetom, koja je izgubila u sudskom postupku pa treba platiti poveći financijski iznos za sudske troškove, oko 30.000,00 kuna. Otkad ga je pokrenula prije nekoliko godina uz odvjetnicu, u međuvremenu je izgubila posao te naknadno i stan jer nije mogla plaćati rate kredita pa joj se u zemljišnim knjigama banka upisala kao vlasnik. Stoga molimo za rubriku Kutak za stručnjake na IN Portalu odgovor postoji li ikakva mogućnost za oslobođenje od plaćanja sudskih troškova za osobe s invaliditetom te kome se treba javiti.

 

ODGOVOR PRAVOBRANITELJICE ZA OSOBE S INVALIDITETOM: Slijedom vašeg upita vezano za ostvarivanje prava osoba s invaliditetom na oslobođenje od plaćanja sudskih troškova, dostavljamo Vam sljedeće informacije:

Zakonodavac je predvidio i propisao odredbama članka 11. stavka 1. točke 5. Zakona o sudskim pristojbama (Narodne novine, br. 118/18) da su od plaćanja sudskih pristojbi oslobođene pojedine društvene skupine, među kojima su i invalidi Domovinskog rata i osobe s invaliditetom. Sudske pristojbe inače se naplaćuju u parničnim, izvanparničnim, ovršnim, ostavinskim, zemljišnoknjižnim i kaznenim (onima koji su pokrenuti na temelju privatne tužbe) postupcima, zatim u upravnim sporovima, postupcima upisa u sudske registre, postupcima stečaja i likvidacije i još nekim drugim slučajevima propisanim i predviđenim  posebnim zakonima. Treba napomenuti kako se ovo oslobađanje odnosi na oslobađanje plaćanja sudskih pristojbi koje stranke imaju prema sudu, a ne oslobađanje od plaćanja svih sudskih troškova.

 

Oslobođenje od plaćanja sudskih troškova osobe s invaliditetom ostvaruje na temelju isprave koju izdaje Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (ZOSI). Osoba koja je stranka u sudskom postupku i koja je osoba s invaliditetom treba tijekom trajanja postupka sud upoznati s okolnosti da je ona osoba s invaliditetom te o tome dostaviti odgovarajuću dokumentaciju koja to dokazuje. Praksa sudova je od donošenja i stupanja ovog zakona na snagu 2019. godine dosta različita, pa smo upoznati sa slučajevima kada su sudovi oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi za osobe s invaliditetom priznavali na temelju različite dokumentacije.

Nadalje, Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći (Narodne novine, br. 143/13 i 98/19) propisuje oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka za osobe koje ispunjavaju određene uvjete (koje obuhvaća oslobođenje od polaganja predujma troškova svjedoka, tumača, vještaka, uviđaja i sudskih oglasa u obliku sekundarne pravne pomoći koja obuhvaća oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka i oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi. Oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka može se odobriti u postupcima (1) u svezi sa stvarnim pravima, osim zemljišnoknjižnih postupaka, (2) iz radnih odnosa, (3) iz obiteljskih odnosa, osim u postupcima sporazumnog razvoda braka u kojima bračni drugovi nemaju maloljetnu zajedničku ili posvojenu djecu ili djecu nad kojom ostvaruju roditeljsku skrb nakon punoljetnosti, (4) ovršnim postupcima i postupcima osiguranja kada je riječ o prisilnom ostvarenju ili osiguranju tražbine koja proizlazi iz postupka za koji se prema odredbama navedenog zakona može odobriti pravna pomoć, (5) mirnog rješenja spora i (6) iznimno u svim ostalim upravnim i građanskim sudskim postupcima kada takva potreba proizlazi iz konkretnih životnih okolnosti podnositelja zahtjeva i članova kućanstva, a u skladu s temeljnom svrhom Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

Oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi na temelju Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći može se odobriti u svim sudskim postupcima ako su materijalne prilike podnositelja zahtjeva takve da bi plaćanje sudskih pristojbi moglo ugroziti uzdržavanje podnositelja zahtjeva i članova kućanstva, u skladu s posebnim pretpostavkama određenim ovim Zakonom. U svim ovim slučajevima podnositelj zahtjeva dužan je u podnesku, odnosno prilikom poduzimanja druge radnje u postupku pred sudom obavijestiti sud o podnesenom zahtjevu za oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi, a rješenje kojim je oslobođen od plaćanja sudskih pristojbi dostavit će najkasnije u roku od šest mjeseci od dana podnošenja podneska, odnosno poduzimanja druge radnje u postupku pred sudom. Zahtjev o oslobođenju i odluku o tome donosi nadležno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba.

U svakom slučaju predlažemo da svaka osoba dostavi sudu tijekom trajanja određenog sudskog postupka svoj zahtjev za oslobađanje od plaćanja sudskih pristojbi zajedno s pisanim dokazom o invaliditetu kojeg posjeduje. Dodatnih nejasnoća i pitanja ne bi trebalo biti ukoliko se radi o ispravi spomenutog Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

 

In-portal