Gube li osobe s invaliditetom u obiteljskoj mirovini osobnu invalidninu

PITANJE: A.T. (60) osoba sam s invaliditetom koja ima uvjete za obiteljsku mirovinu. S obzirom na to da se zakoni stalno mijenjaju više nisam sigurna ostaje li mi osobna invalidnina?

 

ODGOVOR: Vlada je sredinom siječnja novim Zakonom o socijalnoj skrbi  ukinula cenzuse za ostvarivanje prava na osobnu invalidninu, a iznos podigla sa 1.500 na 1.750 kuna.

Umirovljenici od tada mogu realizirati pravo na osobnu invalidninu i ako im je mirovina veća od najniže mirovine za 40 godina staža.

Dakle, osobnu invalidninu možete primati bez obzira na iznos vaše mirovine i i time više nema diskriminacije među korisnicima osobne invalidnine.

Podsjetimo, pravo na osobnu invalidninu priznaje se djetetu i osobi kod koje je utvrđen četvrti stupanj težine invaliditeta - oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja, a u svrhu zadovoljavanja životnih potreba za uključivanje u svakodnevni život zajednice.

Pravo na osobnu invalidninu priznaje se u postotku od osnovice koji iznosi 350 posto (1.750,00 kuna).

Pravo na osobnu invalidninu ne priznaje se:

-osobi kojoj je priznata usluga smještaja ili organiziranog stanovanja sukladno odredbama ovoga Zakona ili drugim propisima

-osobi koja osobnu invalidninu ostvaruje prema drugim propisima

-osobi koja doplatak za pomoć i njegu ostvaruje prema Zakonu o socijalnoj skrbi ili drugim propisima.

Potencijalni korisnik mora podnijeti zahtjev do 31. prosinca 2022. nadležnom centru za socijalnu skrb a od 1. siječnja 2023. Hrvatskom zavodu za socijalni rad. Osobu se upućuje na vještačenje u Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Pravo se ostvaruje temeljem rješenja nadležnog zavoda za socijalni rad prema prebivalištu korisnika. Pravo se priznaje s danom podnošenja zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti.

Korisniku prava na osobnu invalidninu koji boravi u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od šest mjeseci pravo na osobnu invalidninu miruje.

Rješenjem o mirovanju prava na osobnu invalidninu obustavlja se isplata osobne invalidnine.

Rješenjem o prestanku mirovanja prava na osobnu invalidninu odlučuje se i o nastavku isplate osobne invalidnine koja počinje s danom prestanka okolnosti za mirovanje prava.

 

In Portal