Majka sam s invaliditetom čije dijete uskoro kreće u vrtić u Zagrebu, imam li pravo na olakšicu u plaćanju programa

PITANJE: K.K. (29) Zanima me imam li kao majka s invaliditetom pravo ostvariti olakšicu u plaćanju vrtića u Zagrebu s obzirom na to da ionako prilično skromno živimo?

 

ODGOVOR: Olakšice u plaćanju redovitog programa imaju roditelji/skrbnici djece s prebivalištem na

području Grada Zagreba za:

- dijete osobe s invaliditetom (100% i 90%) - oslobađa se obveze sudjelovanja u cijeni

programa,

- dijete osobe s invaliditetom (od 80% do 60%) - plaća 50% od iznosa sudjelovanja u cijeni

programa,

- dijete osobe s invaliditetom (50% i manje) - plaća 75% od iznosa sudjelovanja u cijeni

programa,

- treće i svako daljnje dijete iste obitelji u redovitom programu - oslobađa se obveze

sudjelovanja u cijeni programa,

- drugo dijete iste obitelji u redovitom programu - plaća 75% od iznosa sudjelovanja u cijeni

programa,

- dijete samohranog roditelja - plaća 75% od iznosa sudjelovanja u cijeni programa,

- dijete čija se obitelj koristi pravom na zajamčenu minimalnu naknadu u sustavu socijalne

skrbi plaća 20% od iznosa sudjelovanja u cijeni programa.

Iznos sudjelovanja roditelja/skrbnika i pravo na olakšice u plaćanju redovitog programa utvrđuju gradski dječji vrtići na temelju dokumentacije koju dostavljaju roditelji/skrbnici djeteta, početkom pedagoške godine, početkom kalendarske godine, prilIkom upisa odnosno u roku od 15 dana od nastanka promjene koja utječe na ostvarivanje prava na olakšice, odnosno ovisno o promjeni ekonomskog statusa obitelji tijekom pedagoške godine.

Roditelj/skrbnik se može koristiti samo jednom olakšicom koja je za njega najpovoljnija. Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade utvrđuje pravo na oslobađanje, odnosno smanjivanje obveze sudjelovanja roditelja/skrbnika u cijeni programa za posebne slučajeve izvan utvrđenog sustava olakšica (u suradnji s centrima 'Za socijalnu skrb i zdravstvenim ustanovama).

Za mjesec u kojem je dijete boravilo u gradskom dječjem vrtiću do najviše 5 dana, a izostanak je unaprijed najavljen ili kasnije opravdan, roditelj/skrbnik plaća 40% iznosa sudjelovanja u cijeni programa.

Za boravak djece u gradskom dječjem vrtiću subotom ili duže od redovitog programa roditelj/skrbnik plaća 20,00 kuna po satu djetetova boravka, ako posebnim zaključkom gradonačelnika Grada Zagreba nije drukčije utvrđeno.

 

Izvor: Grad Zagreb