DOBRO JE ZNATI Ispunjavanje zahtjeva za utvrđivanje invaliditeta u slučaju teških životnih okolnosti

PITANJE: U redakciju nam se javila stranka M. N. (44) s invaliditetom iz Sesveta, koja moli savjet u slučaju ispunjavanja zahtjeva za utvrđivanje tjelesnog oštećenja, odnosno invaliditeta. Naime, preživjela je niz nesvakidašnjih situacija koje su ostavile teške posljedice na nju.

Stoga molimo za rubriku Kutak za stručnjake na In Portalu odgovor koliki postotak invaliditeta imaju stranke koje su žrtve seksualnog zlostavljanja, silovanja i pokušaja silovanja, kao i žrtve terorističkih napada te pokušaja ubojstva. Ujedno, budući se radi o teškim temama, je li dovoljno naznačiti u zahtjevu navedeno, a dokaze o istome donijeti prilikom naknadnog pregleda?

Žena um kolicima

 

 

ODGOVOR HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE: Prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, čl. 61., tjelesno oštećenje postoji kada kod osiguranika nastane gubitak, značajnije oštećenje ili znatnija onesposobljenost pojedinog organa ili dijelova tijela što otežava normalnu aktivnost organizma i zahtijeva veće napore u obavljanju životnih potreba, bez obzira na to uzrokuje li ono ili ne uzrokuje smanjenje ili gubitak radne sposobnosti osiguranika.

Pravo na naknadu zbog tjelesnog oštećenja stječe osiguranik kod kojega tjelesno oštećenje od najmanje 30 posto nastane kao posljedica ozljede na radu ili profesionalne bolesti.

Vrste tjelesnih oštećenja i postoci tih oštećenja, na osnovu kojih se stječe pravo na naknadu zbog tjelesnog oštećenja, utvrđeni su pod zakonskim aktom (Uredba o metodologijama vještačenja). Više o tjelesnom oštećenju pročitajte na poveznici: https://www.mirovinsko.hr/hr/naknada-zbog-tjelesnog-ostecenja/284.

Postupak za priznanje prava na naknadu zbog tjelesnog oštećenja podnosi se HZMO-u putem Tiskanice za priznavanje prava na naknadu zbog tjelesnog oštećenja na poveznici, uz koju se prilaže raspoloživa medicinska dokumentacija (može i preslika dokumentacije, a originalna dokumentacija dostavlja se Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom prilikom pregleda).

Stranka može dobiti pomoć pri ispunjavanju Tiskanice od pravnog savjetnika HZMO-a u područnom uredu/službi prema mjestu prebivališta.

HZMO prosljeđuje zahtjev i dokumentaciju Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (ZOSI) koji sukladno Zakonu o jedinstvenom tijelu vještačenja i Uredbi o metodologijama vještačenja, donosi nalaz i  mišljenje postoji li kod osiguranika tjelesno oštećenja, a Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje na temelju  nalaza i mišljenja donosi rješenje.

In Portal

 

Povezane vijesti