Smještaj osobe s multiplom sklerozom u sustavu socijalne skrbi

PITANJE: U redakciju nam se javila čitateljica B.H., s molbom za informaciju gdje bi u što kraćem roku mogla smjestiti svoju prijateljicu iz Zagreba (60 godina), inače bivšu nastavnicu engleskog jezika, koja je mentalno zdrava i pribrana, ali dugo boluje od multiple skleroze. Trenutno se nalazi u invalidskim kolicima, ima stopostotni invaliditet, a smrt majke je posebno pogađa.

Žena u kolicima, ilustracija.

 

Našu čitateljicu ujedno zanima postoji li u Zagrebu ustanova socijalne skrbi koja zbrinjava nepokretne bolesnike s navedenom dijagnozom o trošku države.

ODGOVOR MINISTARSTVA RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE: Ovim Vas putem upućujemo da se osoba s povjerenjem obrati nadležnom centru za socijalnu skrb prema mjestu prebivališta, kako bi ju stručni radnici upoznali s pravima, uslugama i pružateljima usluga u sustavu socijalne skrbi i uvjetima ostvarivanja istih.

Centar za socijalnu skrb na temelju javnih ovlasti rješava u prvom stupnju u upravnom području socijalne skrbi. Za odlučivanje o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi mjesno nadležni centar za socijalnu skrb provodi ispitni postupak u kojem ispituje sve činjenice i okolnosti koje su odlučujuće za ostvarivanje pojedinog prava i po utvrđenom donosi odluku o priznavanju ili nepriznavanju prava te sudjelovanje korisnika u plaćanju usluge.

Korisnik koji socijalnu uslugu koristi na temelju rješenja ili uputnice centra za socijalnu skrb u plaćanju cijene usluge sudjeluje svojim prihodima i imovinom koja ne služi njemu ili članovima njegova kućanstva za podmirenje osnovnih životnih potreba. Iznimno, korisnik usluge smještaja u kriznim situacijama ne sudjeluje u plaćanju cijene usluge.

Na mrežnim stranicama Ministarstva dostupan je adresar svih pružatelja usluga kojeg je moguće pretraživati po vrsti pružatelja usluga, vrsti socijalne usluge, nazivu i županiji.

Sustav socijalne skrbi nudi razne socijalne usluge kao što su prva socijalna usluga, savjetovanje, psihosocijalna podrška, pomoć u kući, boravak, organizirano stanovanje, smještaj i druge usluge. Socijalne usluge obuhvaćaju aktivnosti namijenjene prepoznavanju, sprečavanju i rješavanju problema i poteškoća pojedinaca i obitelji te poboljšanju kvalitete njihova života u zajednici.

Smještaj je usluga kojom se korisniku osigurava intenzivna skrb i zadovoljavanje osnovnih životnih potreba kada to nije moguće osigurati u obitelji i pružanjem drugih socijalnih usluga. Nadalje, smještajem se osigurava stanovanje i organizirane aktivnosti tijekom dana uz stalnu stručnu i drugu pomoć i potporu u osiguravanju osnovnih i dodatnih životnih potreba, a koje ne mogu biti zadovoljene u obitelji. Uslugu smještaja pruža dom socijalne skrbi i drugi pružatelji usluga kao što su udruga, vjerska zajednica i druga pravna osoba, fizička osoba koja obavlja profesionalnu djelatnost ili kao obrtnik i udomiteljska obitelj.

 

In Portal

 

Povezane vijesti