Nužni smještaj za bolesnog hrvatskog branitelja

PITANJE: U redakciju se javio hrvatski branitelj A.R. (62), sa zamolbom da mu se omogući nužni smještaj, jer mora napustiti svoj podstanarski stan. Teško je bolestan, ima probleme s jakim bolovima u području kralježnice i kukova i teško je pokretan.

Muškarac u kolicima, ilustracija.

 

U iščekivanju hitnog smještaja od strane Grada Zagreba, najmodavac ga je držao u podstanarskom stanu sve do danas, ali kuća je ovih dana napokon prodana i stiže novi vlasnik koji želi čisti prostor.

ODGOVOR GRADA ZAGREBA, SLUŽBE ZA INFORMIRANJE I MEDIJE:

Izvješćujemo Vas da smo odmah po primitku Vašeg upita zatražili podatke i socijalnu anamnezu nadležnog Centra za socijalnu skrb Zagreb, Podružnica Dubrava kao i podatke Centra za psihosocijalnu pomoć Ministarstva hrvatskih branitelja (koji su izvršili obilazak imenovanog) radi utvrđivanja uvjeta za daljnje postupanje. Podatke i socijalnu anamnezu nadležnog Centra za socijalnu skrb Zagreb, Podružnica Dubrava zaprimili smo 23. kolovoza 2022. godine. Slijedom dostavljenog razvidno da je Centar poduzeo odgovarajuće radnje vezane uz gosp. A.R. te se postupci pokrenuti po službenoj dužnosti i nadalje vode, odnosno nisu okončani.

Prethodnim odgovorom smo Vas detaljno upoznali s odredbama Odluke o najmu stanova, odnosno modelom stambenog zbrinjavanja, uvjetima, postupcima i mjerilima za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Zagreba, a ovim putem Vas izvješćujemo da u predmetnom slučaju u ovom trenutku nisu ispunjeni uvjeti propisani člankom 7. koji su neophodni za izdavanje mišljenja za dodjelu gradskog stana u najam izvan liste reda prvenstva.

Gospodin ili njegov zakonski zastupnik mogu se obratiti pismeno ili telefonskim putem vezano uz informacije o stambenom zbrinjavanju svakim radnim danom nadležnom Gradskom uredu za upravljanje imovinom i stanovanje, Odsjeku za stambeno zbrinjavanje, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb ili na telefone: 01/610-1417, 610-1416, 610-1413 ili 610-1410 kao i Gradskom uredu za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Sektor za branitelje, Vodnikova 14, Zagreb ili na telefone: 01/610-0386, 610-0389 ili 610-0311.

 

In Portal

 

Povezane vijesti