Savjet pravobraniteljice u slučaju zlostavljanja dječaka u centru za odgoj i obrazovanje

PITANJE: U redakciju su nam se javili zabrinuti roditelji dvanaestgodišnjeg dječaka iz Zagreba, kojima je Centar za socijalnu skrb zbog nesređene obiteljske situacije oduzeo protekle školske godine sve troje djece.

Anka Slonjšak

 

Naime, najmlađi od njih je smješten u drugu županiju i zbog siromaštva nije moguće da ga se često obilazi, već dolazi samo za vrijeme praznika i u dane koje nadležni centar odredi. Zbog izbivanja iz obitelji dijete je nesretno i voljelo bi se zauvijek vratiti, a odveden je prisilno uz proživljenu traumu odvajanja. Ovaj puta došao je na praznike kući sredinom kolovoza, s vidljivim ozljedama po licu ispod očiju.

Tijekom dugogodišnjeg izbivanja djece zbog siromaštva, koja su bila smještena po udomiteljskim obiteljima i po centrima za odgoj i obrazovanje, obitelj je traumatizirana od svih ozljeda kojima su djeca bila izložena, a da nikada nitko nije odgovarao.

U međuvremenu, obitelj je nedavno pronašla dobre najmodavce, koji su ih prijavili radi adrese i pružili im novi dom uz prihvatljivu mjesečnu najamninu.

Napominjemo naposljetku da su oba roditelja osobe s invaliditetom, a sve troje djece ima teškoće u razvoju.

Kome da se obitelj obrati da dobiju zauvijek dijete doma, a po mogućnosti i ostalo dvoje starije djece?

ODGOVOR PRAVOBRANITELJICE ZA OSOBE S INVALIDITETOM: Nadležni centar za socijalnu skrb je institucija kojoj se roditelji trebaju obratiti zahtjevom za povratak djeteta u obitelj. Obzirom da je u nadležnosti centra metodama stručnog socijalnog radi za vrijeme smještaja djeteta provoditi pripreme u svrhu stvaranja povoljnih obiteljskih uvjeta za povratak djeteta u obitelj, centar treba u ispitnom postupku utvrditi sve bitne činjenice i okolnosti nakon čega donosi odluku po njihovom zahtjevu.

Što se tiče pitanja odgovornosti osobe kojoj se dokaže krivnja, iz Vašeg maila je razvidno da je zlostavljanje prijavljeno policiji koja će nakon provedenog ispitnog postupka kaznenu prijavu vjerojatno proslijediti Državnom odvjetništvu. Ako se u sudskom postupku utvrdi krivnja djelatnika, isti može odgovarati kazneno, odnosno prekršajno i disciplinski.

Važno je naglasiti da iskaz dječaka koji više ne želi povratak u ustanovu u kojoj je doživio zlostavljanje treba shvatiti ozbiljno i poštivati njegovu želju, o čemu će se posebno voditi računa prigodom donošenja odluke o daljnjem zbrinjavanju dječaka.

 

In Portal

 

Povezane vijesti