Socijalna usluga smještaja za osobe s invaliditetom preko centara za socijalnu skrb

PITANJE: Redakciji In Portala javila se čitateljica s invaliditetom iz Vukovarsko-srijemske županije, živi sama, gotovo je nepokretna i početkom listopada htjela se na vrijeme osigurati za prikladan smještaj u starosti. No naglasila je kako joj smještaj ovog trenutka ne treba.

Žena s invaliditetom

Ilustracija

Međutim, djelatnica Centra za socijalnu skrb joj je na osnovu uvida u medicinsku dokumentaciju i stanje na računu odmah pronašla smještaj u udomiteljskoj obitelji, uzela sve podatke o nekretninama, dala na potpis papir bez da ga je pročitala te odvela našu čitateljicu u novi smještaj u kojem su bile dvije nepokretne osobe i tamo je ostavila.

Naravno, službene osobe su tražile da potpiše ugovor o smještaju bez odgode, a što je potpisala - nisu joj rekli jer je bilo sve 'jako žurno'. Tu je noć ostala prespavati u udomiteljskoj obitelji. Iz novog smještaja vodili su je sutradan kući da uzme stvari, ali naša čitateljica je to iskoristila da ostane doma te je otišla socijalnoj radnici koja ju je obradila prethodni dan da joj kaže da je napustila udomiteljsku obitelj.

Našoj čitateljici dodatno je sumnjivo bilo kada je htjela podići novac, a javljeno joj je da joj je kartica blokirana. Naposljetku, uspjela je izaći iz začaranog kruga u kojem se iznenada našla, ali je još uvijek u strahu da joj se ne napravi što nažao radi potpisanih papira.

Potpisala je izjavu da je napustila dom i da joj isti ne odgovara, a kad je tražila da joj se da primjerak, rečeno joj je da isti ne može dobiti. Socijalna radnica je rekla da neće imati nikakvih problema i nakon potpisane izjave ponovno je imala pristup bankovnom računu. Međutim, i nadalje ostaje sumnja i strah, jer dala je sve podatke o vlasništvu i financijama. Rješenje od samog Centra za socijalnu skrb došlo je na kućnu adresu nakon šest dana od dana dolaska u njihove prostorije, s time da su napisali da je naša čitateljica došla tražiti socijalnu uslugu smještaja 'u kriznim situacijama' u udomiteljskoj obitelji.

Kako se korisnici socijalne usluge smještaja mogu zaštititi od ovakvih situacija, u kojima im se tobože sve napravi 'u pet minuta'. Ako netko ponovno naiđe na sličnu situaciju, kome se najbolje javiti da ga se zaštiti?

ODGOVOR MINISTARSTVA RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE, KABINETA MINISTRA: S obzirom na navode, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike je zatražilo očitovanje nadležnog Centra za socijalnu skrb u predmetu osiguravanja socijalne usluge smještaja za osobu iz Vašeg upita.

Prema očitovanju, Centar je postupao poštujući načela socijalne skrbi te zajedno s osobom procjenjivao njezine potrebe te mogućnosti za zadovoljavanje istih u sustavu socijalne skrbi i izvan njega, a sve na način kako bi osoba dobivenu informaciju mogla razumjeti i odlučiti što je u njezinom najboljem interesu.

Na zahtjev osobe i uz njezin pristanak došlo je do realizacije smještaja, kojeg je idućeg dana samoinicijativno napustila s obzirom na to da se prava u sustavu socijalne skrbi ostvaruju uz aktivno sudjelovanje stranke i uz njezin izričiti pristanak, te uz poštivanje njezinog dostojanstva i privatnosti, a posebno se obazrivo odnoseći prema osobi zbog njezinog invaliditeta.

Ističemo kako sustav socijalne skrbi nudi širok spektar naknada i usluga za osobe s invaliditetom sa ciljem prevladavanja nepovoljnih životnih situacija i ostanka u vlastitom domu.

Centar za socijalnu skrb primarno priznaje korisniku pravo na socijalne usluge u obitelji i lokalnoj zajednici, a iznimno, ako se korisniku tim uslugama ne mogu podmiriti sve potrebe te ako u lokalnoj zajednici nije razvijena mreža izvaninstitucijskih usluga, korisniku se priznaje pravo na skrb izvan vlastite obitelji u obliku smještaja.

Smještaj je usluga koja se osigurava u situacijama kada se osnovne i dodatne životne potrebe ne mogu osigurati u obitelji.

Ako osoba s invaliditetom ostane živjeti sama, odnosno nema nikoga tko bi za nju brinuo, po načelu sudjelovanja u donošenju odluka korisnik u sustavu socijalne skrbi ima pravo sudjelovati u procjeni stanja, potreba i odlučivanju o korištenju usluga te pravodobno dobiti informacije i podršku za donošenje odluka. Nadalje, za ostvarivanje naknade i usluge u sustavu socijalne skrbi potreban je pristanak korisnika odnosno njegova zakonskog zastupnika.

Korisnik u sustavu socijalne skrbi koji nije zadovoljan postupanjem ili propuštanjem postupanja osobe u djelatnosti socijalne skrbi može podnijeti pritužbu ravnatelju ustanove socijalne skrbi čiji je osnivač Republika Hrvatska. Ravnatelj ustanove dužan je bez odgađanja postupiti po pritužbi i pisanim putem obavijestiti korisnika o utvrđenom, odnosno o poduzetim mjerama najkasnije u roku 15 dana od dana podnošenja pritužbe.

Ako korisnik nije zadovoljan poduzetim mjerama i odgovorom ravnatelja ustanove socijalne skrbi, ima pravo podnijeti pritužbu Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti.

In Portal

 

Povezane vijesti