Treba li bolest štitnjače kvalificirati kao invaliditet ili kao tjelesno oštećenje?

PITANJE: U redakciju nam se javila čitateljica E. P. (44) iz Zagreba, budući ima dugogodišnje zdravstvene probleme sa štitnjačom, koja moli informaciju može li u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje poslati zahtjev za utvrđivanje invaliditeta, odnosno tjelesnog oštećenja, kao i koliki je postotak istog nakon vještačenja.

Štitnjača, ilustracija

 

ODGOVOR HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE: Prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, članku 61., tjelesno oštećenje postoji kada kod osiguranika nastane gubitak, značajnije oštećenje ili znatnija onesposobljenost pojedinog organa ili dijelova tijela što otežava normalnu aktivnost organizma i zahtijeva veće napore u obavljanju životnih potreba, bez obzira na to uzrokuje li ono ili ne uzrokuje smanjenje ili gubitak radne sposobnosti osiguranika.

Pravo na naknadu zbog tjelesnog oštećenja stječe osiguranik kod kojega tjelesno oštećenje od najmanje 30 posto nastane kao posljedica ozljede na radu ili profesionalne bolesti.

Vrste tjelesnih oštećenja i postoci tih oštećenja, na osnovi kojih se stječe pravo na naknadu zbog tjelesnog oštećenja, utvrđeni su pod zakonskim aktom (Uredba o metodologijama vještačenja). Više o tjelesnom oštećenju pročitajte na poveznici: https://www.mirovinsko.hr/hr/naknada-zbog-tjelesnog-ostecenja/284.

Postupak za priznanje prava na naknadu zbog tjelesnog oštećenja podnosi se HZMO-u putem Tiskanice za priznavanje prava na naknadu zbog tjelesnog oštećenja, na poveznici: https://www.mirovinsko.hr/UserDocsImages/tiskanice/Tiskanica_br_1_3.pdf?vel=101840, uz koju se prilaže raspoloživa medicinska dokumentacija (može i preslika dokumentacije, a originalna dokumentacija dostavlja se Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom prilikom pregleda).

Stranka može dobiti pomoć pri ispunjavanju Tiskanice od pravnog savjetnika HZMO-a u područnom uredu/službi prema mjestu prebivališta.

HZMO prosljeđuje zahtjev i dokumentaciju Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (ZOSI), koji sukladno Zakonu o jedinstvenom tijelu vještačenja i Uredbi o metodologijama vještačenja donosi nalaz i mišljenje postoji li kod osiguranika tjelesno oštećenja, a HZMO na temelju navedenog nalaza i mišljenja donosi rješenje.

Za više informacija o samom postupku molimo da se obratite ZOSI-ju.

In Portal

 

Povezane vijesti