Osmašima se bliže upisi u srednje škole, evo što za sada trebaju znati

Za upis u I. razred srednje škole kandidatima se vrednuju i boduju ocjene iz osnovne škole, rezultati natjecanja iz znanja ili školskih športskih društava te provjera posebnih znanja kandidata i pravo ostvarivanja prednosti ako učenik ima zdravstvene teškoće ili živi u otežanim uvjetima

Školska ploča, ilustracija.

 

Upisi u I. razred srednje škole provode se sukladno odredbama Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine, broj 49/15,109/16, 47/17 i 39/22) i Odluci o upisu učenika u I. razred srednje škole koju za svaku školsku godinu donosi ministar nadležan za obrazovanje. Pod jednakim uvjetima u srednje škole upisuju se kandidati hrvatski državljani, Hrvati iz drugih država te djeca državljana iz država članica Europske unije, odnosno Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije.

Za upis u I. razred srednje škole kandidatima se vrednuju i boduju:

- zajednički element - ocjene iz osnovne škole;

- dodatni - rezultati natjecanja iz znanja ili školskih športskih društava te provjera posebnih znanja kandidata (prijamni ispiti);

- poseban element - pravo ostvarivanja prednosti ako učenik ima zdravstvene teškoće ili živi u otežanim uvjetima obrazovanja.

Prijave i upis kandidata u prve razrede srednjih škola provode se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ), osim u posebnim slučajevima propisanim Odlukom o upisu.

U svakome upisnom roku kandidat može prijaviti najviše 6 odabira programa obrazovanja. Odabir 6 programa obrazovanja odnosi se i na učenike s teškoćama u razvoju koji se upisuju  preko županijskih ureda nadležnih za obrazovanje ili gradskog ureda u Gradu Zagrebu.

Registracija kandidata u sustav NISpuSŠ započinje 29. svibnja 2023., a mogućnost prijave obrazovnih programa otvara se 26. lipnja 2023. sukladno Kalendaru upisnih rokova koji se propisuju u okviru Odluke o upisu.

Člankom 16. Pravilnika propisano da pravo na izravan upis ili dodatne bodove ostvaruju kandidati na osnovi rezultata koje su postigli na natjecanjima u znanju iz nastavnih predmeta: Hrvatskoga jezika, Matematike, prvoga stranog jezika, natjecanjima u znanju iz dvaju nastavnih predmeta posebno značajnih za upis u skladu s Popisom predmeta posebno važnih za upis te jednome natjecanju iz znanja koji samostalno određuje srednja škola iz Kataloga natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske, a koja se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje.

U skladu s istim Pravilnikom učenici mogu steći dodatne bodove za upis u I. razred srednje škole koje su osvojili na natjecanjima školskih sportskih društava na temelju službene evidencije o rezultatima održanih natjecanja školskih sportskih društava koju vodi Hrvatski školski športski savez (HŠŠS).

Natjecanja iz glazbene, plesne ili likovne umjetnosti ne kategoriziraju se kao natjecanja iz znanja te se za ista ne dodjeljuju dodatni bodovi.

Učenici pripadnici romske nacionalne manjine ostvaruju pravo na dva boda.

Učenici bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi prema zakonu koji uređuje socijalnu skrb čija su obadva roditelja preminula ostvaruju pravo na jedan bod.

Cjelokupnu dokumentaciju za ostvarivanje prava potrebno je dostaviti razredniku.

Nadalje, dodatni bodovi mogu se steći i na temelju provjere posebnih znanja kandidata (prijamni ispiti). Sveukupno osam srednjih škola (gimnazijski programi) na području Grada Zagreba provode posebne provjere znanja na temelju suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja. Na prijamnom ispitu može se steći najviše 10 bodova.

Na temelju izmjena i dopuna Pravilnika od 2022. godine uvedena je kategorija prava ostvarivanja prednosti ako učenik ima zdravstvene teškoće ili živi u otežanim uvjetima obrazovanja, a koja predstavlja gore navedeni poseban element vrednovanja. Kandidat ostvaruje pravo na poseban element vrednovanja ako ima zdravstvene teškoće ili živi u otežanim uvjetima obrazovanja uzrokovanim nepovoljnim ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima (kandidat koji živi uz jednoga ili oba roditelja s dugotrajnom teškom bolesti, kandidat koji živi uz dugotrajno nezaposlena oba roditelja, kandidat koji živi uz samohranoga roditelja korisnika socijalne skrbi, kandidat kojem je jedan roditelj preminuo).

Kandidat ostvaruje pravo na poseban element vrednovanja ako se nalazi na zadnjem mjestu ljestvice poretka i ima isti broj bodova kao kandidati koji ne ostvaruju pravo na poseban element vrednovanja. U tom slučaju pravo upisa ostvaruje kandidat koji ima pravo na poseban element vrednovanja.

Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole nalazi se ovdje.

 

In Portal

 

Povezane vijesti