SVJETSKI DAN NEPUŠENJA 'Trebamo hranu, a ne duhan'

Postoji hitna potreba za poduzimanjem zakonskih mjera za smanjenje uzgoja duhana i pomoć poljoprivrednicima da prijeđu na proizvodnju alternativnih prehrambenih usjeva

Plantaža duhana, ilustracija.

 

Svjetska zdravstvena organizacija i predvodnici javnog zdravlja diljem svijeta okupit će se kako bi proslavili Svjetski dan nepušenja. Ovogodišnja tema je 'Trebamo hranu, a ne duhan'. Globalna kampanja 2023. ima za cilj podići svijest o alternativnoj proizvodnji usjeva i marketinškim mogućnostima za uzgajivače duhana te ih potaknuti na uzgoj održivih, hranjivih usjeva. Također će imati za cilj razotkriti napore duhanske industrije da se umiješa u pokušaje da se uzgoj duhana zamijeni održivim usjevima, čime se pridonosi globalnoj krizi hrane.

Rastuća kriza s hranom potaknuta je sukobima i ratovima, klimatskim šokovima te ekonomskim i društvenim učincima pandemije COVID-19. Strukturni uzroci poput izbora usjeva također imaju utjecaja, a pogled na uzgoj duhana otkriva kako on pridonosi povećanoj nesigurnosti hrane:

- Diljem svijeta oko 3,5 milijuna hektara zemlje se svake godine prenamijeni za uzgoj duhana. Uzgoj duhana također pridonosi krčenju šuma od 200.000 hektara godišnje.

- Uzgoj duhana zahtijeva velike resurse i veliku upotrebu pesticida i gnojiva, što doprinosi degradaciji tla.

- Zemljište koje se koristi za uzgoj duhana tada ima manji kapacitet za uzgoj drugih usjeva, poput hrane, budući da duhan smanjuje plodnost tla.

- U usporedbi s drugim poljoprivrednim aktivnostima kao što je uzgoj kukuruza, pa čak i ispaša stoke, uzgoj duhana ima daleko destruktivniji učinak na eko sustave jer su poljoprivredne površine duhana sklonije dezertifikaciji.

Bilo kakav profit koji bi se mogao steći od duhana kao novčane kulture možda neće nadoknaditi štetu nanesenu održivoj proizvodnji hrane u zemljama s niskim i srednjim dohotkom. U tom kontekstu, postoji hitna potreba za poduzimanjem zakonskih mjera za smanjenje uzgoja duhana i pomoć poljoprivrednicima da prijeđu na proizvodnju alternativnih prehrambenih usjeva.

Duhanska industrija često sebe reklamira kao zagovornika za život uzgajivača duhana. Ovo je daleko od istine. Intenzivno rukovanje insekticidima i otrovnim kemikalijama tijekom uzgoja duhana pridonosi zdravstvenim problemima mnogih poljoprivrednika i njihovih obitelji. Nadalje, nepošteni ugovorni aranžmani s duhanskim kompanijama drže poljoprivrednike u siromaštvu, a dječji rad koji je često utkan u uzgoj duhana zadire u pravo na obrazovanje i predstavlja kršenje ljudskih prava.

Devet od 10 najvećih uzgajivača duhana su zemlje s niskim i srednjim dohotkom, a 4 od njih definirane su kao zemlje s niskim dohotkom i deficitom hrane. Zemljište koje se koristi za uzgoj duhana moglo bi se učinkovitije koristiti za postizanje drugog cilja održivog razvoja Ujedinjenih naroda - nula gladi.

Kampanja 2023 poziva vlade i kreatore politike da pojačaju zakonodavstvo, razviju odgovarajuće politike i strategije i omoguće tržišne uvjete za uzgajivače duhana da se prebace na uzgoj prehrambenih usjeva koji bi njima i njihovim obiteljima omogućili bolji život. Okvirna konvencija Svjetske zdravstvene organizacije o kontroli duhana nudi konkretna načela i opcije politika o promicanju ekonomski održivih alternativa za radnike, uzgajivače i pojedinačne prodavače duhana.

 

In Portal

 

Povezane vijesti