Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike o zaustavljanju obiteljskog nasilja

PITANJE: Molimo da nas obavijestite koje modele zaustavljanja obiteljskog nasilja imate u okviru nadležnosti Ministarstva. Naime, imamo čitatelje s invaliditetom koji nam se obraćaju s navedenim problemom, a nikako da riješe taj problem godinama

Šaka, ilustracija.

 

U obraćanju socijalnim radnicima, većinom je odgovor bio da imaju samo savjetodavne ovlasti. Kod nekih su situacije postale neizdržive, pogotovo kod onih koji su potpuno nepokretni i u cijelosti ovise o članovima obitelji koji provode nasilje.

ODGOVOR: Od 2005. godine u primjeni je Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji, kojem je svrha osigurati pravovremenu i učinkovitu provedbu postojećih propisa o zaštiti žrtve nasilja u obitelji sukladno ovlastima nadležnih tijela, unapređenje suradnje i dugoročno utjecanje na smanjenje nasilničkog ponašanja. Tekst Protokola unaprijeđen je 2019. te usklađen s novim normativnim rješenjima te odredbama važećih dokumenata.

Stručni djelatnici nadležnih Područnih ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad u svojim postupanjima nerijetko dolaze u kontakt s najkompleksnijim obiteljskim situacijama, povezanim s nasiljem u obitelji.

Sprečavanje nasilja u obitelji i zaštitu žrtve moguće je kvalitetnije provesti kada je prisutna međusobna suradnja i povezanost svih nadležnih tijela koja se bave zaštitom žrtava nasilja. Svi stručnjaci koji rade na poslovima zaštite i podrške žrtvama nasilja u obitelji trebaju se pridržavati načela koja među ostalim ističu obvezu žurnog postupanja svih tijela koja postupaju povodom nasilja u obitelji, individualni pristup žrtvi nasilja u obitelji i primjenu propisa o zaštiti osobnih podataka te prema žrtvama nasilja postupati na posebno obziran, nepristran i stručan način poštujući njihovo dostojanstvo, a posebno prema ženama, djeci, osobama s invaliditetom i osobama starije životne dobi kao žrtvama nasilja u obitelji. Ujedno, sva su tijela u postupanju dužna poštivati, između ostalog, i odredbe Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u slučaju kada je žrtva nasilja osoba s invaliditetom.

 

In Portal

 

Povezane vijesti