Smanjena fizikalna terapija i ugroženo zdravlje

PITANJE Marijo F. (44): Možete li mi reći kome da se obratim u vezi nastavka fizikalne terapije u kući. Naime, ja sam osoba s paraplegijom, posljedica sportske ozljede prije tri godine. Povratkom kući nakon rehabilitacije imao sam fizikalnu terapiju pet puta tjedno godinu dana...

... Sada mi odobravaju fizikalnu terapiju dva puta tjedno u trajanju 20 minuta. Čini mi se da mi je tako ugroženo zdravlje. Koja su moja prava?

ODGOVOR: Dragi Marijo, prijedlog o provođenju fizikalne terapije u kući daje izabrani liječnik primarne zaštite na osnovi mišljenja liječnika specijalista, a odobrenje daje ovlašteni liječnik Zavoda za zdravstveno osiguranje. Smatram da je najbolje da se obratite upravo svom doktoru primarne zdravstvene zaštite te ga informirate kako smanjenje broja dolazaka fizioterapeuta prilikom pružanja fizikalne terapije u kući ne zadovoljava Vašu potrebu za spomenutom terapijom, također se možete obratiti i liječniku specijalistu na kojeg će Vas uputiti primarni liječnik, ali i Zavodu za zdravstveno osiguranje prema Vašem mjestu Ana Marija Pavelićprebivališta ili područnom uredu Zavoda.

Kako ste nezadovoljni rješenjem ovlaštenog liječnika koji je pretpostavljam nakon pregleda donio odluku o produženju fizikalne terapije, ali u smanjenom opsegu, službeni mehanizam koji Vam stoji na raspolaganju jest upućivanje zahtjeva Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje koji će po Vašem zahtjevu izdati pisano rješenje.
Ukoliko ste nezadovoljnim samim provođenjem fizikalne terapije u kući od strane fizioterapeutskog tehničara, molim Vas da se obratite pritužbom ravnatelju ustanove u kojoj je spomenuta osoba zaposlena.
Također, upućujem Vas da ako imate nekih dodatnih pitanja, obratite nam se opet, ali možete kontaktirati i Hrvatsku udruga paraplegičara i tetraplegičara na broj 01/3831195 ili na e-mail adresu: hupt@hupt.hr.

Ana Marija Pavelić, Pravna klinika u Zagrebu