Harvardska studija povezala industrijske kemikalije i neurološke razvojne poremećaje

"Problem je globalan i zato se problemu mora tako pristupiti. Imamo metode testiranja kemikalija pomoću kojih možemo vidjeti koliko su štetne za mozak u razvoju. Krajnje je vrijeme da takvi testovi postanu obavezni“, kaže Philippe Grandjene, istraživač s harvardske škola javnog zdravlja

Toksične kemikalije bi mogle biti odgovorne za sve veći broj dijagnoza autizma i ostalih razvojnih poremećaja, kaže harvardsko istraživanje.
U znanstvenom članku objavljenom u The journal Lancet Neurology znanstvenici s harvardskog sveučilišta upozoravaju na tihu pandemiju koja je uzrokovana nedovoljnom regulacijom industrijskih kemikalija.
Izlaganje toksičnim supstancama može biti okidač za razvoj poremećaja kao što su autizam, ADD hiperaktivni poremećaj, disleksije i slično.
"Najviše nas brine velik broj djece s oštećenjima na mozgu bez formalne dijagnoze. Takva djeca često pate od poremećaja pažnje, kasne u razvoju i imaju problema u praćenju školskog programa. Sve više je dokaza da su industrijske kemikalije u velikoj mjeri odgovorne“, kaže Philippe Grandjene, istraživač s harvardske škola javnog zdravlja.   
Studija je potvrdila rezultate prethodnih studija koje su također ukazivale na industrijske kemikalije kao na uzrok velikog broja razvojnih poremećaja u djece.
Djetetov mozak u razvoju je posebno osjetljiv na kemikalije tijekom trudnoće, naglašavaju istraživači s Harvarda.
"Problem je globalan i zato se problemu mora tako pristupiti. Imamo metode testiranja kemikalija pomoću kojih možemo vidjeti koliko su štetne za mozak u razvoju. Krajnje je vrijeme da takvi testovi postanu obavezni“, dodao je Grandjen.
Kemijska industrija se ogradila od rezultata koje su objavili Grandjen i njegove kolege. Američki savjet za industrijske kemikalije je u svojoj izjavi aktualne rezultate proglasio nevaljalima, a metode s kojima su se znanstvenici služili površnima.
"Problem je što su se znanstvenici fokusirali na one kemikalije za koje se zna da su štetne i toksične i koje su već dobro regulirane i bvećinom zabranjene. Potpuno je kriv zaključak da su i ostale kemikalije na isti način štetne. Oovakva istraživanja ne pridonose novim saznanjima i služe zbunjivanju javnosti“, izjavili su u američkom savjetu za industrijske kemikalije.
Sami odlučite kome ćete vjerovati.

B. Šutalo