Asistivna tehnologija: Jednostavno upravljane računalom za osobe koje ne mogu koristiti ruke

Alat je izuzetno precizan kako bi omogućio korisniku da već minimalnim pokretom glave može izvršiti željenu akciju. Zahvaljujući toj preciznosti korisnik s lakoćom može igrati računalne igre, crtati i koristiti različite računalne programe

HeadMouse Extreme omogućuje adekvatnu zamjenu računalnog miša ljudima koji ne mogu koristiti ili otežano koriste ruke.

Sastoji se od bežičnog optičkog senzora koji prati maleni marker koji korisnik nosi na svojim naočalama, čelu ili kapi. Prateći taj marker HeadMouse Extreme prevodi prirodne pokrete korisnikove glave u računalne akcije, odnosno u pomicanje računalnog pokazivača.
Alat je izuzetno precizan kako bi omogućio korisniku da već minimalnim pokretom glave može izvršiti željenu akciju. Zahvaljujući toj preciznosti korisnik s lakoćom može igrati računalne igre, crtati i koristiti različite računalne programe.
HeadMouse Extreme spaja se na računalo ili neki drugi uređaj putem USB sučelja te ne zahtjeva nikakav posebni program.
Selekcije i tipke miša mogu se obavljati i pomoću različitih adaptivnih prekidača, npr. Sip/Puff prekidač.
Kompatibilnost: Windows i iOS sustavi. Cijena: oko 5500 kn.

Više informacija o Asistivnoj tehnologiji na Sveučilištu u Rijeci možete pronaći na web stranici www.riteh.uniri.hr/asistivna-tehnologija, a njihov rad možete pratiti i na Facebooku.

Lara Simčić