Gubitak prava na osobnu invalidninu

PITANJE: A. L. (32) Prije nekoliko godina preselila sam se iz Dubrovnika u Zagreb na fakultet. Od rođenja sam osoba s invaliditetom, imam cerebralnu paralizu

U Zagrebu živim u studentskom domu. Zanima me, ako se zaposlim honorarno, hoću li izgubiti pravo na osobnu invalidninu i stipendiju s obzirom na to da imam više od 29 godina?

ODGOVOR: Poštovana, osobna invalidnina iznosi 250 posto osnovice iz čl.27.st.2 Zakona o socijalnoj skrbi što trenutno iznosi Tihana Levak, Pravna klinika u Zagrebu1.250,00 kn mjesečno za osobu koja nema vlastitog prihoda. Ukoliko osoba ostvaruje prihod po bilo kojoj osnovi, osobna invalidnina utvrđuje se kao razlika između maksimalnog iznosa osobne invalidnine i ostvarenog prihoda. Dakle, ako osoba ne ostvaruje nikakav prihod ima pravo na maksimalni iznos osobne invalidnine, a ako ostvaruje neki prihod onda se osobna invalidnina određuje kao razlika od ostvarenog prihoda do iznosa od 1.250,00 kn.

Što se tiče stipendije, teško mi je bilo što reći jer ne znam o kojoj se stipendiji radi i što piše u ugovoru o stipendiranju studenta. Trebalo bi vidjeti što piše u ugovoru, pa bi bilo dobro da skenirani ugovor i Vaše pitanje pošaljete na e-mail Pravne klinike (klinika@pravo.hr).

Tihana Levak, Pravna klinika u Zagrebu