Muzeji u borbi protiv siromaštva, socijalne isključenosti i diskriminacije

'Muzeji za socijalnu pravdu' naziv je predavanja dr.sc. Davida Fleminga, koje će se održati u organizaciji Muzejskog dokumentacijskog centra i Europskog muzejskog foruma, u utorak 23. rujna u 13 sati, u Muzejskom dokumentacijskom centru (MDC) u Zagrebu.

Pojam društvena odgovornost obuhvaća veliki raspon uloga. Moglo bi se reći da su tradicionalne funkcije muzeja - prikupljanje,čuvanje, istraživanje i interpretacija muzejskog predmeta, same po sebi društveno odgovorno djelovanje. One to jesu, ali  u ograničenoj mjeri. Za Fleminga stvarna društvena odgovornost je kada se muzeji obvežu staviti na čelo svojih prioriteta identificiranje i zadovoljavanje potreba javnosti, tako da one postanu imperativ, odnosno misija muzeja.

 Suvremeni muzeji danas igraju ulogu bitno različitu od one namijenjene tradicionalnim muzejskim ustanovama. Muzeji su postali više emotivni, što znači da su bolji u stanju komunicirati ideje. Oni su okrenuti interakciji s publikom, djeluju u službi društva i njegova razvoja i više su politički angažirani. Postaju mjesta na kojima se ideje mogu istražiti, priče biti ispričane i emocijeizražene. Muzeji više nisu monokulturne institucije koncentrirane na povijest dominantnih društvenih skupina. Oni su prigrlilipovijest manjina, skupina isključenih zbog svoje klase, etničke pripadnosti, spola ili svoje seksualnosti.

 Što je dovelo do tih promjena? Hoće li muzeji i njihova uloga u uspostavi društvene jednakosti dobivati sve veći značaj u budućnosti? U svojoj prezentaciji dr.sc. David Fleming, ravnatelj Nacionalnih muzeja u Liverpoolu, razmotriti će novu ulogu muzeja na primjerima iz cijelog svijeta i ponuditi dublji uvid u njene implikacije na suvremenu muzejsku praksu.

U tom kontekstu bit će predstavljen i Međunarodni muzej ropstva u Liverpoolu, koji je postao sinonim za kampanju za ljudska prava i jedan od najboljih primjera  društveno odgovornog muzeja koji zauzima jasni ideološki stav. Iako je utemeljen na transatlantskoj trgovini robljem iz 18. i 19 st. i njenoj ostavštini, ovaj muzej zadire u mnoge druge aspekte ljudskih prava i suvremenog ropstva poput dječjeg rada ili seksualne trgovine ljudima. On nastoji transformirati posjetitelja otvaranjem nove linije misli, otkrivajući često skrivene istine, pokazujući ljudski nemoral i sugerirajući implicitno ili eksplicitno, da mora postojati alternativa.

Dr. sc. David Fleming, postao je ravnatelj Nacionalnih muzeja Liverpool (NML) 2001. godine.  Od tada je vodio veliku modernizaciju NML-a, koji postaju  vodeći primjer sveobuhvatnih i društveno angažiranih muzeja s velikom i raznolikom publikom.  Od kada je postao direktor,  publika NML-a  se više nego učetverostručila  -  broj godišnjih posjetitelja povećao se sa 700 tisuća na više od 3,2 milijuna. Također, zaslužan je za otvaranje dvaju novih muzeja u Liverpoolu: Muzeja grada Liverpoola i Međunarodnog muzeja ropstva.

Dr.sc. Fleming  potpredsjednik je Museums Associationa, najveće britanske udruge muzeja, i ujedno je predsjednik njegovog  Etičkog povjerenstva. Nalazi se na čelu Alijanse muzeja za socijalnu pravdu, predsjednik je Odbora za  financije i resurse pri ICOM-u, aktualni je blagajnik i potpredsjednik Europskog muzejskog foruma te je ujedno i predsjednik  Međunarodne federacije muzeja za ljudska prava. Bio je gostujući profesor muzeologije na Sveučilištu Hope u Liverpoolu, te posebni savjetnik u Muzeju demokracije u Rosariju u Argentini.

Ivan Branimir Guberina