Od svih kolega na poslu jedino sam ja dobila otkaz jer sam gluha osoba

PITANJE I. K. (32): Poštovani, posljednjih osam godina radim kao sezonska radnica u jednom hotelu na obali. Oko šest mjeseci godišnje nisam bila na burzi rada nego sam bila sretno zaposlena.

 

Od početka ove godine naš hotel je u novom vlasništvu te je nova uprava hotela početkom listopada ponudila svim kolegicama s kojima sam sezonski radila dugi niz godina ugovore na godinu dana osim meni koja sam gluha osoba. Nisu izravno rekli da je to zbog toga već je opravdanje za to izvedeno iz nemogućnosti moje komunikacije s gostima hotela. Stvarno mi je dosta više svega i svih medijskih najava kako osobe s invaliditetom imaju pravo dobiti priliku za rad i stalni posao. Na terenu je vidljiva situacija identična onoj od prije 30-ak godina. Mogu li još što poduzeti osim odlaska na bolovanje da zadržim primanja i radno mjesto na kojem poslove obavljam temeljito i savjesno?

ODGOVOR: Poštovani, Vaše daljnje postupanje ovisi o vrsti ugovora o radu na temelju kojeg ste bili zaposleni.

U slučaju da ste sklopili ugovor o radu na određeno iz čl. 12. Zakona o radu (NN 93/14; dalje: ZOR) poslodavac, nakon proteka određenog vremena, prema Vama više nema nikakvih obveza, bez obzira na bolovanje.

S druge strane, ZOR u članku 16. propisuje obvezni sadržaj pisanog ugovora o radu za stalne sezonske poslove. Stavak 1. tog članka propisuje mogućnost sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove ukoliko poslodavac pretežito posluje sezonski te stavak 3. u točki 2. propisuje obvezu navođenja roka u kojem je poslodavac dužan radniku ponuditi sklapanje ugovora o radu za obavljanje poslova u idućoj sezoni.

Zakon o suzbijanju diskriminacije (NN 85/08, 112/12) u čl. 16. st. 2. propisuje kako se posebni postupci za zaštitu od diskriminacije u području rada i zapošljavanja smatraju sporovima iz radnih odnosa te zaštitu svojih povrijeđenih prava možete potražiti u parnici.

Možete se i obratiti Pravobraniteljici za zaštitu osoba s invaliditetom kako bi Vam pružila savjetodavnu pomoć o načinu ostvarivanja i zaštite Vaših prava i interesa.

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13) u članku 9. pruža mogućnost ostvarenja prednosti pri zaposlenju osobi s invaliditetom pod jednakim uvjetima no mora se raditi o zaposlenju u tijelima državne uprave, tijelima sudbene vlasti, tijelima državne vlasti i drugim državnim tijelima, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnim službama, javnim ustanovama, izvanproračunskim i proračunskim fondovima, pravnim osobama u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, pravnim osobama u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnim osobama s javnim ovlastima. Kako biste ostvarili tu mogućnost dužni ste se pozvati na to pravo te priložiti dokaze o ispunjenju traženih uvjeta i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. U slučaju povrede te obveze, poslodavac pravne osobe će novčano odgovarati.

Odgovara: Ena Oršić, Pravna klinika u Zagrebu

 

Povezane vijesti