Istraživanje: Konzumiranje alkohola u trudnoći kod bebe može uzrokovati invaliditet

Fetalni poremećaji uzrokovani alkoholom također mogu dovesti do raznih fizičkih posljedica, uključujući nizak rast, lošu koordinaciju i deformirane crte lica, kao i loše ponašanje te poteškoće u učenju

 

Novo istraživanje sugerira da alkohol, ako se konzumira za vrijeme trudnoće, može utjecati da se kod fetusa razvije spektar poremećaja koji mogu biti daleko ozbiljniji nego što se mislilo.
Razvojni poremećaj, koji nastaje pod utjecajem alkohola tijekom trudnoće, može utjecati na još nedefiniran postotak djece, objavio je poznati pedijatrijski časopis Pediatrics.

Za potrebe studije, istraživači su ispitali učestalost poremećaja kod prvašića u javnim i privatnim školama u Sioux Fallsu, čije su majke za vrijeme trudnoće konzumirale alkohol.

Više od 1.400 djece sudjelovalo je u prvim projekcijama. Zatim su istraživači identificirali dvije skupine djece za opsežnije ocjene, od kojih su neki bili nasumično odabrani, a drugi jer su bili preniski za svoju dob.

Oni odabrani za daljnje istraživanje dobili su ispite za mjerenje fizičkog rasta, razvoja, kognitivnih sposobnosti i ponašanja. Usto su njihove majke bile ispitane o njihovoj izloženosti alkoholu tijekom trudnoće.

Pokazalo se da fizičke i kognitivne procjene kod 2,4 posto do 4,8 posto ispitane djece ima neki oblik poremećaja zbog izloženosti alkoholu tijekom trudnoće, objavili su znanstvenici.

Majke one djece koja su označena da imaju poteškoće zbog izloženosti alkoholu tijekom trudnoće, prijavile su višu razinu konzumiranja alkohola prije nego su saznale da su trudne, kao i češće zanemarenu prenatalnu skrb. Štoviše, istraživanje je pokazalo da su i očevi te djece također konzumirali alkohol, a majke su im pravile društvo u čestom opijanju.

"Prethodne procjene fetusa izloženog alkoholu pokazale su da 1 posto trudnoća u Americi donosi poremećaje kod djece čije su se majke opijale u prenatalnoj fazi. Aktivnim pristupom djeci koja su bila dio ove studije, naš tim je uspio razviti točniju sliku i definirati uvjete za učestalost ovog poremećaja koji se pretežno pojavljuje u srednjoj klasi stanovništva u Sioux Fallsu. Uspjeli smo identificirati ključne čimbenike rizika koji se može predvidjeti za vrijeme trudnoće", rekao je Gene Hoyme iz Sanford Research na Sveučilištu u Južnoj Dakoti.
Fetalni poremećaji uzrokovani alkoholom također mogu dovesti do raznih fizičkih simptoma, uključujući nizak rast, lošu koordinaciju i deformirane crte lica, kao i loše ponašanje te poteškoće u učenju.
M. Damjanović


 

 

Povezane vijesti