Briga o roditelju koji je zbog invaliditeta postao ovisan o drugima

PITANJE: P. E. (32) Poštovani, moj suprug je sklopio sa svojim ocem ugovor o doživotnom uzdržavanju. Ugovor je sklopio jer je nakon prometne nesreće njegovog oca napustila druga supruga zato što je postao ovisan o drugima zbog invaliditeta.

 

Njegov otac nikako nije želio da bivšoj supruzi pripadne njegova imovina nakon njegove smrti, a razlog tome je što ga je napustila kada mu je bilo najteže. U ugovoru su nabrojeni svi članovi koje moj suprug mora uzdržavati i tek nakon smrti zadnjeg on postaje vlasnik nekretnine.
U ugovoru su jasno nabrojani članovi obitelji o kojima moj suprug treba brinuti, a to su njegov otac i baka (očeva majka).
Nažalost, očeva druga supruga u posljednje je vrijeme počela komplicirati naš život. Traži da joj se isplati polovica vrijednosti nekretnina jer je to, kako ona tumači, pravna stečevina.
Zanima me da li ona može raskinuti ugovor o uzdržavanju, bez obzira što je napustila suprugova oca kada je postao osoba s invaliditetom i ovisan o njezinoj pomoći?

ODGOVOR: Poštovani, ukoliko je ugovor o doživotnom uzdržavanju valjan i u skladu s čl. 580 Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, dalje: ZOO) sastavljen u pisanom obliku te ovjeren od suca nadležnog suda ili potvrđen od strane javnog bilježnika ili sastavljen u obliku javnobilježničkog akta, taj isti ugovor se prema čl. 583. ZOO može raskinuti sporazumom ugovornih strana ili zahtjevom za raskid jedne od ugovornih strana pred sudom.

Kako proizlazi iz tih odredaba, treća osoba ne može raskinuti ugovor o doživotnom uzdržavanju. Ukoliko je ugovor valjan i obveza uzdržavanja ispunjena, ostali nasljednici primatelja uzdržavanja neće moći dobiti tu imovinu na temelju njihovog nasljednog prava.

Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu

 

Povezane vijesti