Bojim se da me žena koja me njeguje želi prevariti za kuću

PITANJE: K.I. (64) Osoba sam s invaliditetom, koji mi se pogoršava svakim danom. Imam kuću u kojoj sa mnom živi žena koja mi pomaže u svakodnevnim aktivnostima, njeguje me, kuha, održava kuću. Ona zahtjeva da nju upišem kao vlasnicu kuće, svjesna mojeg lošeg zdravstvenog stanja.

Ja sam spreman to učiniti, ali molim vas savjet. Kako da zaštitim sebe u tom slučaju, potpuno sam ovisan o njezinoj pomoći? Bojim se da se ona ne promjeni ponašanje nakon što postane vlasnica mojeg doma. Sada joj, uz stanovanje, plaćam određeni iznos.

ODGOVOR: Poštovani, s gospođom možete sklopiti ugovor o doživotnom uzdržavanju. Tim ugovorom obvezuje se jedna strana (davatelj uzdržavanja) daLea Puljčan, Pravna klinika u Zagrebu će drugu stranu ili neku treću osobu (primatelja uzdržavanja) uzdržavati do njegove smrti, a druga strana izjavljuje da mu daje svu ili dio svoje imovine, s time da davatelj uzdržavanja dobiva navedenu imovinu u trenutku smrti primatelja uzdržavanja. Prava i obveze u navedenom ugovoru dogovaraju stranke te one ovise o potrebama i mogućnostima ugovornih strana i različite su od slučaja do slučaja, ali najčešće se odnosi na zadovoljavanje osnovnih životnih potreba kao što su: pružanje ili osiguravanje smještaja ,pomoć oko održavanja higijene, osiguranje odjeće i obuće, osiguravanje hrane i pića, davanje određenog iznosa novca u pravilnim vremenskim razmacima, sahrana primatelja uzdržavanja itd. Takav ugovor mora biti sastavljen u pisanom obliku te ovjeren od suca nadležnog suda ili potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku ili sastavljen u obliku javnobilježničkog akta. Prilikom ovjere takvog ugovora ovlaštena osoba je dužna ugovarateljima pročitati ugovor i upozoriti ih na njegove posljedice (koja su prava i obveze ugovornih strana, što se događa s imovinom itd.). Pisana forma se traži radi zaštite pravne sigurnosti, sprječavanja mogućih zlouporaba a i radi zaštite prava trećih osoba. Ukoliko sklopite ugovor o doživotnome uzdržavanju, gospođa će postati vlasnica Vaše nekretnine u trenutku Vaše smrti.

Lea Puljčan, Pravna klinika u Zagrebu