Gubi li osoba s invaliditetom pravo na invalidninu stupanjem u brak?

PITANJE F. T. (36) Poštovani, trebala bi pomoć oko jedne situacije. Imam prijateljicu koja dobiva osobnu invalidninu.

 

Uskoro se namjerava udati, pa nju zanima da li se nešto mijenja u pogledu tog ostvarenog prava? Odnosno gubi li pravo na invalidninu ako stupi u brak? Unaprijed zahvaljujem na odgovoru.

ODGOVOR: Poštovana, Osobna invalidnina isplaćuje se, temeljem čl. 55. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15) (u daljnjem tekstu ZSS) mjesečno u sljedećim iznosima:

- 250 posto osnovice za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, odnosno 1250 kn mjesečno ako korisnik nema vlastiti prihod (čl. 55., st. 1. ZSS-a)

- kao razlika između iznosa osobne invalidnine (1250 kn) i prosječnog prihoda korisnika ostvarenog u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je podnesen zahtjev, odnosno pokrenut postupak po službenoj dužnosti ako korisnik ostvaruje prihod po bilo kojoj osnovi (čl. 55., st. 2. ZSS-a) pri čemu se u prihod ne uračunava (čl. 55., st. 3. ZSS-a)

- zajamčena minimalna naknada

- naknada za troškove stanovanja ostvarena temeljem ZSS-a

- najniža mirovina za 40 godina mirovinskog staža

- ortopedski dodatak

- sredstva za uzdržavanje koje dijete ostvaruje na temelju propisa o obiteljskim odnosima

- stipendija za učenike i studente dok se redovito školuju

- doplatak za djecu

Dakle, jedino stjecanje vlastitog prihoda, a ne i prihod članova kućanstva može utjecati na visinu osobne invalidnine.

Budući da se temeljem čl. 54., st. 1. ZSS-a pravo na osobnu invalidninu priznaje osobi s teškim invaliditetom ili drugim teškim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju, u svrhu zadovoljavanja njezinih životnih potreba za uključivanje u svakodnevni život zajednice, a Vašoj je prijateljici odlukom Centra za socijalnu skrb to pravo već priznato samom činjenicom ulaska u brak (bez promjene ostalih okolnosti temeljem kojih je invalidnina priznata) neće doći do njena ukidanja.

Budući da nam nisu poznati svi prihodi i cjelokupna situacija Vaše prijateljice ovo je najprecizniji odgovor koji Vam možemo dati.

Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu

 

Povezane vijesti