Rijeka: Dva gradska stana za organizirano stanovanje odraslih osoba s invaliditetom

Centar za rehabilitaciju Rijeka pruža socijalne usluge odraslim osobama s intelektualnim teškoćama, djeci i mladeži s teškoćama u razvoju, te odraslim osobama s autizmom

 

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel u četvrtak je  predao ključeve dvaju gradskih stanova ravnateljici Centra za rehabilitaciju Rijeka Gordani Saršon namijenjena organiziranom stanovanju korisnika usluga centra.

U stanovima površine 100 i 144 četvorna metra stanovat će odrasle osobe s invaliditetom odnosno intelektualnim teškoćama. Centar za rehabilitaciju je pokrenuo program deinstitucionalizacije i preobrazbu Centra u pružatelja usluge organiziranog stanovanja u zajednici uz podršku.
 Ravnateljica Gordana Saršon je rekla je da je u sklopu tog programa dosad omogućeno da 30 korisnika useli u stanove u okviru organiziranog stanovanja. Stanuju u sedam stanova, od kojih su dva unajmljena na tržištu, a dva je ustupio Grad Rijeka. 

Centar za rehabilitaciju Rijeka pruža socijalne usluge odraslim osobama s intelektualnim teškoćama, djeci i mladeži s teškoćama u razvoju, te odraslim osobama s autizmom i to za njih 220, a djeluje na dvije lokacije u Rijeci, Kozali i Pulcu te u Kraljevici i Krku.

Gradonačelnik Obersnel sudjelovao je i na svečanosti otvaranja dviju novih stanova namijenjenih organiziranom stanovanju korisnika riječkog Doma za psihički bolesne odrasle osobe "Turnić", također u sklopu procesa deinstitucionalizacije domova socijalne skrbi. Stanovi se nalaze na Donjoj Vežici i Turniću. 

 U Domu za psihički oboljele odrasle osobe "Turnić" je u zajednice organiziranog stanovanja do sad smješteno 28 korisnika i to u sedam stanova.

Hina