Europska komisija bira grad koji je najprilagođeniji osobama s invaliditetom

Europska komisija potiče gradove s više od 50.000 stanovnika koji se nalaze unutar EU-a da predstave svoje aktivnosti i strategije osmišljene kako bi uklonile sve zapreke koje otežavaju svakodnevan život osobama s poteškoćama

Pozivaju se gradovi unutar Europske unije za sudjelovanje u četvrtom izdanju natječaja za nagradu Access City – europsku nagradu za gradove koji su najprilagođeniji osobama s invaliditetom i starijim osobama. Europska komisija nastavlja poticati gradove s više od 50.000 stanovnika koji se nalaze unutar država članica EU-a da predstave svoje aktivnosti i strategije osmišljene kako bi se u gradovima uklonile sve zapreke koje otežavaju svakodnevan život osobama s poteškoćama te ih time učinili boljim mjestima za život. Gradovima unutar Europske unije to je jedinstvena prilika za predstavljanje i razmjenu aktivnosti i planova koje provode na području pristupačnosti.
Najprije će se održati nacionalni odabir na kojem će biti izabrani kandidati za sudjelovanje na natječaju na europskoj razini. Nakon završetka nacionalnog postupka, odabrani gradovi natjecatelji bit će obaviješteni o tome za koji su im dio prijave nacionalni ocjenjivački sudovi dodijelili najviše, a za koji najmanje bodova.

Obrazac za prijavu poželjno je popuniti na engleskom jeziku s tim da će biti prihvaćene i prijave napisane na francuskom i njemačkom jeziku. Jezična kvaliteta prijave neće imati nikakvog utjecaja kod njezina ocjenjivanja. Za mogućnost osvajanja nagrade odlučujući će biti sadržaj aktivnosti koje se provode na području pristupačnosti.

Izvor: ec.europa.eu