Kompjutor za mozak: Najbolji prijatelj osobama s teškim invaliditetom

Kako radi BCI? Mozak šalje i prima električne impulse, baš poput računala. Ti impulsi se prikupljaju i pretvaraju u računalu razumljive naredbe. Što je kvalitetniji prikupljeni impuls to je brže i lakše upravljanje računalom

Što je to Brain Computer Interface (BCI)? Ukratko, to je način komunikacije između ljudskog mozga i računala. Ova tehnologija najviše pomaže osobama s teškim tjelesnim invaliditetom, ali se koristi i u komercijalne svrhe, dakle za zabavu.
Kako radi BCI? Mozak šalje i prima električne impulse, baš poput računala. Ti impulsi se prikupljaju i pretvaraju u računalu razumljive naredbe. Što je kvalitetniji prikupljeni impuls to je brže i lakše upravljanje računalom.
Podjela metoda prikupljanja impulsa:
Invazivne – senzori se postavljaju u sivu tvar mozga, što daje jako kvalitetan signal, ali je potreban kirurški zahvat uz moguće komplikacije.
Neinvazivne – metode očitavanja impulsa sa površine glave, što daje loš signal, ali je potpuno bezopasno (EEG, FMRI)
Postoje i djelomično invazivne metode (ECOG) koje nude kompromis između invazivnih i neinvazivnih metoda. Iako zahtijevaju kirurški zahvat, klinička opasnost je mnogo manja. U budućnosti će se sve više primjenjivati kod bolesnika kojima je BCI jedini način komunikacije sa svijetom.
Najkorištenija metoda je EEG (elektroencefalografija) iz razloga što je dostupna svakome. Danas već postoje uređaji koji se poput kape stave na glavu i omogućavaju upravljanje računalom, a temeljeni su na ovoj metodi.
Više o Brain Computer Iterface-u možete saznati na stranici  http://www.riteh.uniri.hr/asistivna-tehnologija/  koju uređuju studenti Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.
Piše: Boris Štih