Zagreb: Za godinu dana zavšetak radova na zgradi Odjela za psihogerijatriju Bolnice Vrapče

"Bolnica, izgrađena davne 1879., zaštićeni je spomenik kulture, a otvorenjem novog Odjela stvorit će se bolji uvjeti za pacijente", rekao je gradonačelnik Bandić


 

U nazočnosti zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, ministra zdravstva Milana Kujundžića i ravnatelja bolnice Vlade Jukića, započeli su 27. veljače radovi na rekonstrukciji i dogradnji zgrade Odjela psihogerijatrije u Klinici za psihijatriju Vrapče, takozvanoj Osmici.

"Za godinu dana će na ovoj površini od 3 000 četvornih metara osvanuti novi Odjel za psihogerijatriju. Bolnica, izgrađena davne 1879., zaštićeni je spomenik kulture, a otvorenjem novog Odjela stvorit će se bolji uvjeti za pacijente", rekao je gradonačelnik Bandić. Također je govorio o važnosti podizanja standarda liječenja te o pomaganju onima kojima je pomoć najpotrebitija.

Ravnatelj bolnice Vlado Jukić je istaknuo da je ovo prva prava rekonstrukcija od osnutka bolnice.

"Opremit će se dnevna bolnica, poliklinička služba i mislim da će naši bolesnici i njihova rodbina biti zadovoljni. Zahvalan sam gradonačelniku koji je s nama krenuo u rekonstrukciju ove zgrade."

Potom je objasnio da psihogerijatrijski bolesnici imaju određene psihičke tegobe te da su starije životne dobi, iznad 65 godina što zahtijeva posebnu skrb.

"Ovo je važan korak za ovu skupinu pacijenata jer je Bolnica Vrapče središnja ustanova u Hrvatskoj za zbrinjavanje takvih pacijenata", rekao je ministar zdravstva Kujundžić.

Radovi su vrijedni oko 36 milijuna kuna, a otvorenje novog Odjela se predviđa za 12 mjeseci.

Anita Blažinović