AGENCIJA ZA OBRAZOVANJE: Novi rokovi za prijavu projektnih prijava za sve natječaje

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu objavila je nove rokove za prijavu projektnih prijava za sve natječaje u 2019. i 2020. godini

 

Za potprogram 1. Europsko sjećanje, kao i do sada, postoji samo jedan rok za prijavu, ali se pomiče na 1. veljače, a projekti moraju početi između 1. rujna tekuće godine i 28. veljače naredne godine. U potprogramu 2. Demokratski angažman i građansko sudjelovanje također je došlo do promjena: Za mjeru 2.1. Bratimljenje gradova, prvi rok za prijavu je promijenjen i sada je 1.veljače, a projekti moraju započeti između 1. srpnja tekuće godine i 31. ožujka naredne godine. Drugi rok za prijavu na ovu mjeru ostaje 1. rujna i on je nepromijenjen, no promjena je da projekti moraju započeti između 1. veljače i 31. listopada naredne godine. Za mjeru 2.2. Umrežavanje gradova, oba roka za prijavu projektnih prijava ostaju nepromijenjena – 1. ožujka i 1. rujna, no razdoblje prihvatljivosti projektnih aktivnosti je promijenjeno.

Za rok 1. ožujka projekti moraju započeti između 1. rujna tekuće godine i 28. veljače naredne godine. Za rok 1. rujna projekti moraju započeti između 1. veljače i 31. listopada naredne godine. Za mjeru 2.3. Projekti civilnog društva, postoji samo jedan rok za prijavu projektnih prijava i on je 1. rujna. Projekti za ovaj rok moraju počinjati između 1. ožujka i 31. kolovoza naredne godine.

Za savjet za oblikovanje projekta se možete obratiti na adresu europazagradane@udruge.vlada.hr ili na broj telefona 01/ 45 99 810.

Božica Ravlić

 

Povezane vijesti