Cjeloživotno obrazovanje za osobe s invaliditetom

PITANJE: V. O. (30) Prijatelji me stalno podsjećaju na važnost nastavka obrazovanja, naime cjeloživotnog učenja.

 

Uvjereni su kako je to jedini način da dobijem posao, jer imam završenu samo srednju školu, a uz to i invaliditet. Osobno nemam nimalo interesa za nastavak obrazovanja, a ni ne znam što bih mogla upisati.

Željela bih se zaposliti, ali problem predstavlja nedostatak nekih vještina koje poslodavci traže uz moju stručnu spremu. Imate li savjet kako do posla bez nastavka školovanja?
ODGOVOR:
Cjeloživotno obrazovanje označava koncepciju koja obrazovanje promatra kao cjeloživotni proces, a počinje obveznim školovanjem i (formalnim) obrazovanjem te traje cijeli život. Pojam se često zamjenjuje pojmom cjeloživotno učenje, no ta dva pojma nisu istoznačna. 
Cjeloživotno obrazovanje obuhvaća samo organizirano učenje, a cjeloživotno je učenje šira koncepcija koja uključuje i nenamjerno, neorganizirano i spontano stjecanje znanja.
Cjeloživotno učenje određuje se kao sveukupna aktivnost učenja tijekom života, a s ciljem unapređenja znanja, vještina i kompetencija unutar osobne i građanske te društvene perspektive i/ili perspektive zaposlenja. Obuhvaća učenje u svim životnim razdobljima (od rane mladosti do starosti) i u svim oblicima u kojima se ostvaruje (formalno, neformalno i informalno), pri čemu se učenje shvaća kao kontinuirani proces u kojem su rezultati i motiviranost pojedinca u određenom životnom razdoblju uvjetovani znanjem, navikama i iskustvima učenja stečenima u mlađoj životnoj dobi. 
Četiri su osnovna, međusobno povezana cilja koja se vezuju uz cjeloživotno učenje: osobno zadovoljstvo i razvoj pojedinca, aktivno građanstvo, društvena uključenost i zapošljivost. 
Prednosti cjeloživotnog učenja i ulaganja u znanje su mnoge. Dok s  jedne strane povećavate konkurentnost na tržištu rada, s druge strane ojačavate samopouzdanje, razvijate kreativnost, komunikacijske te prezentacijske vještine koje se prema istraživanjima naglašavaju kao sve važnije vještine kvalitetnih zaposlenika. 
Neprekidnim učenjem pojedinac povećava svoju konkurentnost, zapošljivost i uključuje se u sve aspekte društvenog života. Poslodavci sve manje pozornosti obraćaju na formalno obrazovanje, potrebno se osvijestiti o važnosti cjeloživotnog učenja, napredovanja odnosno učenja novih te usavršavanja postojećih vještina i znanja.
In Portal

 

Povezane vijesti