NOVA STUDIJA Koja je prehrana učinkovita u borbi protiv shizofrenije i drugih duševnih bolesti

Autor studije opisuje 30-postotno povećanje razine glutationa u mozgu devet dobrovoljaca nakon samo tjedan dana na sulforafan kapsulama

 

Profesor Akira Sawa sa Sveučilišta Johns Hopkins proveo je magnetsku rezonancijsku spektroskopiju na mozgu 81 osobe koje su doživjele svoju prvu psihotičnu epizodu u posljednje dvije godine i na mozgu kontrolne skupine osoba slične dobi.

Opažene razlike zabilježene u časopisu JAMA Psychiatry uključuju niže razine glutamata - bitnog za signalizaciju među moždanim stanicama - u prednjem dijelu cingularnog korteksa mozga ljudi sa shizofrenijom. Razlika je iznosila samo četiri posto, ali je statistički značajna, osobito u svjetlu prošlog rada koji je povezivao nedostatak glutamata s depresijom i shizofrenijom. Niže razine glutationa, veće molekule djelomično sastavljene od glutamata, nađene su u dva druga područja mozga.

Da bi istražili ulogu ove dvije molekule, Sawa i kolege dali su lijek L-butionin sulfoksimin, koji ometa pretvorbu glutamata u glutation, štakorima. Signalizacija između moždanih stanica koju su uočili podsjećala je na prekomjernu ekscitaciju kod ljudi sa shizofrenijom.

S namjerom da ne izazove psihozu, nego da je spriječi, Sawa je tražio lijek suprotnog djelovanja od L-butionin sulfoksimina. Kandidat je bio sulforafan, koji uglavnom dobivamo od zelenog lisnatog povrća, iako se također može naći na tržištu kao dodatak prehrani. U Zborniku radova Nacionalne akademije znanosti Sawa navodi da stanice koje dobivaju dodatni sulforafan funkcioniraju mirnije.

Naravno, mozak štakora i ljudski mozak nisu isti, a štakori ne mogu reći jesu li halucinirali, tako da je sljedeći potreban korak uključivanje ljudi. U časopisu Molecular Neuropsychiatry, Sawa opisuje 30-postotno povećanje razine glutationa u mozgu devet dobrovoljaca nakon samo tjedan dana na sulforafan kapsulama.

Budući da sudionici nisu patili od psihoze, studija nije testirala da li sulforafan smanjuje simptome. Međutim, autori teoretiziraju da je glutamat potreban da bi se spriječila psihoza, a glutation djeluje kao rezerva, osiguravajući da glutamat u zdravom mozgu ne nestane.

Koautor profesor Thomas Sedlak predložio je u priopćenju da je shizofrenija povezana s niskim rezervama glutationa i izrazio nadu da bi dijete s visokom dozom sulforafana mogle imati zaštitni učinak, slično kao što zdrava prehrana ima kod srčanih bolesti. Ipak, ideja da bi dodaci prehrani mogli zamijeniti antipsihotične lijekove još je jako daleko od realizacije.

Damir Fatušić