KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE EU projekt za povećanje dostupnosti i kvalitete liječenja na Zavodu za forenzičku psihijatriju

Projektom se ostvarilo smanjenje trajanja hospitalizacije forenzičko-psihijatrijskih pacijenata, povećanje efikasnosti njihove rehabilitacije te omogućavanje daljnjeg uključivanja forenzičko-psihijatrijskih pacijenata u društvo

 

Klinika za psihijatriju Vrapče uspješno je završila EU projekt 'Izgradnja Centra za forenzičku psihijatriju'. Provedba projektnih aktivnosti je trajala od 18. listopada 2016. do 29. prosinca 2019., dok je završno izvješće o provedbi projekta odobreno početkom siječnja 2020. godine.

Važno je naglasiti kako je projekt: 'Izgradnja Centra za forenzičku psihijatriju Klinike za psihijatriju Vrapče' prvi projekt u programskom razdoblju 2014. - 2020. godine u području zdravstva kojem su dodijeljena bespovratna sredstva iz Operativnog programa: 'Konkurentnost i kohezija'.

Projektom je osigurano povećanje dostupnosti i kvalitete liječenja na Zavodu za forenzičku psihijatriju što je ostvareno kroz povećanje prostornih kapaciteta te unaprjeđenje postojećih i razvoja novih načina zaštite forenzičko-psihijatrijskih pacijenata. Navedenim se ostvarilo smanjenje trajanja hospitalizacije forenzičko-psihijatrijskih pacijenata, povećanje efikasnosti njihove rehabilitacije te omogućavanje daljnjeg uključivanja forenzičko-psihijatrijskih pacijenata u društvo.

Izgradnjom Centra za forenzičku psihijatriju se osigurala obnova 70 stacionarnih kreveta te 15 novih stolaca dnevne bolnice uz dodatne rekreacijske i terapijske sadržaje za pacijente.

Među nabavljenom opremom se nalazi IT i tehnička oprema te namještaj dok za liječenje pacijenata poseban značaj ima Uređaj za duboku transkranijalnu magnetnu stimulaciju dTMS.

Projektom je osigurano provođenje tzv. horizontalnih politika EU kojima se, između ostalog, osigurava primjena visokih ekoloških standarda pri postupcima javne nabave.

Ovim projektom se osiguralo povećanje bolničkih kreveta za 85 čime se ostvaren doprinos Specifičnom cilju 9a2. Operativnog programa: 'Konkurentnost i kohezija' i Nacionalne strategije razvoja zdravstva za razdoblje od 2012.-2020. godine kroz povećanje kapaciteta obrade pacijenata u dnevnim bolnicama te samim time smanjenja prijema na akutne bolničke odjele.

Anita Blažinović