Zašto kao osoba sa 100-postotnim invaliditetom moram plaćati auto-cestu?

PITANJE: (N.D) Poštovani, kao 100-postotnog invalida koji ne može voziti vlastiti auto, zanima zašto sam diskriminirana u pogledu plaćanja auto-ceste, u usporedbi s invalidnim osobama koje posjeduju vlastito vozilo. Interesira me zašto i kako je to uopće moguće da one invalidne osobe koje posjeduju vlastiti auto imaju besplatnu vožnju auto-cestom, a osobe s invaliditetom kao suputnici moraju plaćati istu? Puno hvala na traženoj informaciji!

ODGOVOR: Poštovana, nažalost ukoliko niste vlasnik automobila ne možete ostvariti oslobođenje plaćanja cestarine. To jest jedan od načina diskriminacije na koju biste trebali upozoriti udrugu invalida čiji ste član i trebali biste pokušati zajedničkom inicijativom pokušati djelovati na izmjenu zakona u korist osoba s invaliditetom koje su sličnoj situaciji kao i Vi.  Ono što Vam prvotno mogu savjetovati, ukoliko Vas prevozi uvijek član obitelji istim automobilom prenesite vlasništvo pokretnine  na sebe pa ćete moći ostvariti oslobođenje. Postupak i uvjeti su slijedeći:

Zakonom o cestama (NN 84/2011) plaćanja cestarine oslobođene su osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 80% ili više postotaka te HRVI sa 100% tjelesnog oštećenja te osobe kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje vida od 100% i to samo za jedan osobni automobil koji imaju u svom vlasništvu, odnosno koji koriste na temelju ugovora o leasingu.
Pravilnikom o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine koji stupa na snagu 06.12.2011. godine (NN 136/11), pravo na oslobođenje plaćanja cestarine ostvaruje se na temelju rješenja koje u upravnom postupku donosi Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, a na pismeni zahtjev osobe s invaliditetom kojem se prilaže:

preslika prometne dozvole i knjižice vozila
rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili
rješenje nadležnog tijela po propisima o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ili
rješenje nadležnog tijela po propisima o posebnoj zaštiti vojnih invalida i civilnih invalida rada.

Ukoliko se iz predmetnih rješenja ne može nedvojbeno utvrditi da se radi o tjelesnom oštećenju na temelju kojega se ostvaruje pravo na oslobađanje plaćanja cestarine, osoba s invaliditetom zahtjevu će priložiti:

nalaz i mišljenje ovlaštenog vještaka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ili
nalaz i mišljenje drugostupanjskog liječničkog povjerenstva nadležnog za davanje nalaza i mišljenja po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata odnosno drugim propisima.

Nakon provedenog postupka u kojem se utvrđuje postojanje propisanih uvjeta, Ministarstvo donosi rješenje kojim rješava zahtjev osobe s invaliditetom o pravu na oslobađanje plaćanja cestarine.
Zahtjev za izdavanjem SMART kartice dostavlja se osobno ili poštom u Hrvatske autoceste d.o.o., na adresu Jadranska avenija 6, 10250 Lučko. Uz zahtjev potrebno je priložiti:

rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture
preslika osobne iskaznice
fotografija dimenzije 2,5 x 3cm

Marina Petrić, Pravna klinika u Zagrebu