NOVA STUDIJA Terapija za bebe koje pokazuju rane znakove autizma smanjuje mogućnost kliničke dijagnoze u kasnijoj dobi

Dojenčad koja su primila terapiju u dobi od 12 mjeseci ponovno je procijenjena u dobi od tri godine. Imali su manje simptoma autizma, poput poteškoća u društvenoj komunikaciji i ponavljajućeg ponašanja, u usporedbi s dojenčadi koja nisu primila terapiju

Autizam, terapija

 

Terapija za dojenčad s ranim znakovima autizma smanjuje šanse da dijete ispuni dijagnostičke kriterije za autizam u dobi od tri godine.

To je zaključak novog istraživanja objavljenog u časopisu JAMA Pediatrics.

Terapija za mališane s autizmom često počinje nakon dobivanja dijagnoze, što se obično događa tek nakon što dijete napuni dvije godine. Nalazi ove studije ukazuju na to da bi početak terapije tijekom prve godine života, kada se mozak i um brzo razvijaju, mogao donijeti neopisive koristi za dijete. Dojenčad koja su primila terapiju, dakle, znatno su rjeđe ispunjavala kriterije za ukupnu dijagnozu autizma kada su imala tri godine.

Kao i sva neurorazvojna stanja, autizam se dijagnosticira pomoću stručnih kriterija usmjerenih na deficit - drugim riječima, djeca se procjenjuju prema tome što ne mogu učiniti.

Priručnik za dijagnostiku i statistiku mjerodavan je vodič koji opisuje ponašanja koja koristimo za dijagnosticiranje neurorazvojnih i psihijatrijskih stanja. U njemu se navodi da pojedinci moraju imati 'trajne nedostatke u društvenoj komunikaciji i interakciji' kako bi dobili dijagnozu iz spektra autizma.

Danas je kod znatno više djece prepoznato da imaju teškoća u učenju vještina društvene komunikacije negoli prije nekoliko godina. To je dovelo do povećanja broja djece kojoj je dijagnosticiran autizam - sada se procjenjuje da je to dva posto populacije.

Te društvene i komunikacijske poteškoće, ograničeni repertoar ponašanja i senzorni problemi mogu predstavljati značajne prepreke u odnosima s okolinom, obrazovanju i zapošljavanju kako sazrijevaju i ulaze u zrelu dob. Cilj terapije koju su znanstvenici isprobali u novoj studiji bio je pomoći djeci u razvijanju vještina društvene komunikacije u dobi kad su tek 'zakoračili u svijet', s ciljem smanjenja ovih dugoročnih prepreka.

Dojenčad koja su primila terapiju u dobi od 12 mjeseci ponovno je procijenjena u dobi od tri godine. Imali su manje simptoma autizma, poput poteškoća u društvenoj komunikaciji i ponavljajućeg ponašanja, u usporedbi s dojenčadi koja nisu primila terapiju.

 

Mladen Kristić

 

Povezane vijesti