EUROPSKA KOMISIJA Što donosi nova Strategija za prava osoba s invaliditetom koja će trajati do 2030. godine

Osobe s invaliditetom trebale bi moći ravnopravno sudjelovati u svim područjima života. Samostalan život, učenje u inkluzivnom okruženju i rad prema odgovarajućim standardima uvjeti su koje moramo osigurati svim građanima kako bismo im omogućili da napreduju i žive punim plućima, rekla je povjerenica za osobe s invaliditetom Helena Dalli

Osoba s invaliditetom, ilustracija

 

Europska komisija predstavila je ambicioznu Strategiju za prava osoba s invaliditetom 2021.-2030. kako bi osigurala njihovo punopravno sudjelovanje u društvu.

Nova strategija nadovezuje se na svoju prethodnicu, Europsku strategiju za osobe s invaliditetom 2010.-2020., te doprinosi provedbi Europskog stupa socijalnih prava. Evaluacija Europske strategije o invaliditetu 2010.-2020. pokazuje da je ona pridonijela poboljšanju situacije u brojnim područjima, posebice pristupačnosti za osobe s invaliditetom i promicanju njihovih prava, stavljajući invaliditet visoko na dnevni red EU, navodi se na stranici www.inclusion-europe.eu.

Međutim, osobe s invaliditetom i dalje se suočavaju sa značajnim preprekama u pristupu zdravstvenoj skrbi, obrazovanju, zapošljavanju, rekreacijskim aktivnostima, kao i u sudjelovanju u političkom životu. Gotovo petina građana Europske unije (87 milijuna osoba) ima neki oblik invaliditeta.

Čak jedna trećina osoba s invaliditetom je u opasnosti od siromaštva ili socijalne isključenosti u usporedbi sa 17,8 posto građana bez invaliditeta. Samo 29,4 posto osoba s invaliditetom ima visoku diplomu u usporedbi s 43,8 posto osoba bez invaliditeta.

Podatak zvuči nevjerojatno, no 52 posto osoba s invaliditetom osjeća se diskriminirano, u svim segmentima društvenog života. Nova Strategija ima za cilj poboljšati živote osoba s invaliditetom u idućem desetljeću, u EU i šire. Ciljevi ove Strategije mogu se postići samo koordiniranim djelovanjem na nacionalnoj i razini EU-a, uz snažnu predanost država članica i regionalnih i lokalnih vlasti da ispune aktivnosti koje je predložila Komisija.

- Osobe s invaliditetom imaju pravo na dobre uvjete na radnom mjestu, na samostalan život, na jednake mogućnosti, na puno sudjelovanje u životu svoje zajednice. Svi imaju pravo na život bez prepreka. I naša je obveza, kao zajednice, osigurati njihovo puno sudjelovanje u društvu, na ravnopravnoj osnovi s drugima - rekla je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.

Jačanje jednakog sudjelovanja i nediskriminacije nova desetogodišnja strategija postavlja ključne inicijative oko tri glavne teme:

Osobe s invaliditetom imaju isto pravo kao i ostali građani EU-a da se presele u drugu zemlju ili da sudjeluju u političkom životu. Nadovezujući se na iskustvo pilot-projekta koji je u tijeku u osam zemalja, Europska komisija će do kraja 2023. predložiti Europsku invalidsku iskaznicu za sve zemlje EU-a koja će olakšati međusobno priznavanje statusa invaliditeta između država članica, pomažući osobama s invaliditetom da uživaju sva svoja prava, ponajprije pravo na slobodno kretanje.

Komisija će također blisko surađivati ​​s državama članicama kako bi osigurala sudjelovanje osoba s invaliditetom u izbornom procesu 2023. godine.

Osobe s invaliditetom imaju pravo živjeti samostalno i birati gdje i s kim žele živjeti. Kako bi podržala samostalan život i uključivanje u zajednicu, Komisija će razviti smjernice i pokrenuti inicijativu za poboljšanje socijalnih usluga za osobe s invaliditetom.

Strategija ima za cilj zaštititi osobe s invaliditetom od bilo kojeg oblika diskriminacije i nasilja. Cilj je osigurati jednake mogućnosti i pristup pravosuđu, obrazovanju, kulturi, sportu i turizmu. Također se mora jamčiti jednak pristup svim zdravstvenim uslugama i zapošljavanju.

- Osobe s invaliditetom trebale bi moći ravnopravno sudjelovati u svim područjima života. Samostalan život, učenje u inkluzivnom okruženju i rad prema odgovarajućim standardima uvjeti su koje moramo osigurati svim građanima kako bismo im omogućili da napreduju i žive punim plućima - rekla je povjerenica za osobe s invaliditetom Helena Dalli.

 

Mladen Kristić

 

Povezane vijesti