Asistivna tehnologija: Napredni računalni sustavi i robotika u službi precizne kirurgije

U CAS sustave spadaju i oni koji su unaprijed programirani da izvrše zahvat bez uplitanja operatera, a operater nadgleda cijeli proces. Zatim postoje oni kojima operater ručno upravlja robotskim rukama, te na kraju robotska ruka koja služi za pridržavanje instrumenata u mirnom stanju te se pomiče na naredbu operatera

Computer assisted surgery povećava sigurnost operacijskih zahvata, bolje postavljanje dijagnoza i smanjenja komplikacija na minimum. CAS (Computer assisted surgery) su računalni sustavi koji pomažu liječnicima i kirurzima prilikom planiranja operacija, vodič tijekom operacijskog zahvata, kao i sama intervencija prilikom operacije. Velika je to prednost je kod visoko preciznih zahvata, međutim koristi se i u mnogim standardnim te manjim zahvatima.
Glavna komponenta CAS sustava je kreiranje točnog modela pacijenata pomoću uređaja kao što su magnetska rezonancija (MRI), kompjuterizirana tomografija (CT), kardiovaskularna magnetska rezonancija (CMR), elektroencefalogram (EEG).
Cilj je spojiti što više dobivenih slika s različitih uređaja u jednu cjelinu i stvoriti jedinstvenu 3D sliku pacijenta koja će pokazati točne dimenzije normalnog i patološkog tkiva. Na taj način kirurg može s lakoćom manipulirati 3D slikom te vidjeti specifični dio tijela iz različitih kuteva, različite dubine i šupljine unutar tog stvorenog modela. Također se planira i  vrši virtualna simulacija operativnog zahvata u slučaju nastanka komplikacija te se na taj način rizik smajuje na minimum.
Što se tiče same navigacije tijekom operacije, operater koristi specijalne instrumnte koji prate položaj u kojem se nalaze s položajem dobivene slike tj. istovremeno se položaji kretanja pokazuju na 3D modelu pacijenata koji su ranije dobiveni te na taj način pomoću instrumenata operater manipulira 3D modelom.
U CAS sustave spadaju i robotski sustavi koji se mogu podijeliti s obzirom na zahvat koji se vrši. Postoje oni koji su unaprijed programirani da izvrše zahvat bez uplitanja operatera, a operater nadgleda cijeli proces. Zatim postoje oni kojima operater ručno upravlja robotskim rukama, te na kraju robotska ruka koja služi za pridržavanje instrumenata u mirnom stanju te se pomiču na naredbu operatera. Danas zdravstvene ustanove koriste navedene uređaje, no one kompleksnije poput upravljanja operatera robotskim rukama gdje je najpoznatiji  "Da Vinci“, koriste ipak samo one zdrastvene ustanove u svijetu koje si to mogu priuštiti.
Više informacija o Asistivnoj tehnologiji na Sveučilištu u Rijeci možete pronaći na njihovoj web stranici: http://www.riteh.uniri.hr/asistivna-tehnologija/ , njihov rad možete pratiti i na Facebooku: https://www.facebook.com/AsistivnaTehnologija

Piše: Nikola Blečić