Mala kuća - Velika pomoć: Mladi s teškoćama u razvoju uče kako sami brinuti o sebi

Voditeljice odjela u petrinjskoj školi Veronika Bernić i Zvjezdana Pijalović, zajedno sa zaposlenicima Udruge osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije, učit će mlade do 21 godine stjecanju i savladavanju osnovnih navika neophodnih za što samostalniji život i socijalizaciju

Za desetoro mladih s teškoćama u razvoju i s invaliditetom u Maloj kući Udruge osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije u Petrinji, u suradnji s Odjelom djece s teškoćama u razvoju OŠ Dragutina Tadijanovića, tijekom drugog polugodišta školske godine 2013./2014. provodi se program Domaćinstva u sklopu projekta “Mala kuća - Velika pomoć“ , financiranog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Voditeljice odjela u petrinjskoj školi Veronika Bernić i Zvjezdana Pijalović, zajedno sa zaposlenicima Udruge, učit će mlade do 21 godine  stjecanju i savladavanju osnovnih navika neophodnih za što samostalniji život i socijalizaciju. Uz kuhanje, u okruženju Male kuće koja podsjeća na vlastite domove, korisnici će se učiti održavanju osobne higijene (pranje ruku i zubi, brijanje) pospremanju i održavanju čistoće (usisavanje, brisanje prašine, pranje prozora, peglanje, šivanje), zaštiti okoliša (košnja, farbanje ograde, uređenje cvjetnjaka i slično).
U sklopu projekta “Mala kuća - Velika pomoć“ do mjeseca kolovoza provodit će se u Udruzi osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije i program pripreme djece s teškoćama u razvoju za školu – Mala škola, grupne igraonice, kreativne radionice, zajedničke proslave rođendana, psihoterapeutske razgovaraonice  za roditelje djece s teškoćama u razvoju, tribine, okrugli stolovi te svakodnevni stručni individualni terapeutski rad s radnim terapeutom. Za ovaj projekt MZOS doznačilo je Maloj kući 70.000 kn.

Udruga osoba s invaliditetom Sisačko -moslavačke županije, koja okuplja osobe s invaliditetom različitih tjelesnih oštećenja i djecu s teškoćama u razvoju, opremila je Malu kuću u Petrinji za pružanje socijalnih usluga koje kontinuirano provode kroz multidisciplinaran pristup u radu. Kakav je stvaran život djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom najbolje  znaju oni koji ga žive te njihove obitelji, ali Udruga se zalaže za socijalizaciju, integraciju, inkluziju i deinstitucionalizaciju, oštro osuđujući stigmu, izolaciju i diskriminaciju nad članovima.

B. Ravlić
Foto: Marijan Pribilović