Ekskluzivni intervju: Ivica Lovrić

Pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport te jedan od najbližih suradnika zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića uživa reputaciju iskrenog prijatelja osoba s invaliditetom. Provjerite zašto!

Razgovarali smo s Ivicom Lovrićem, pročelnikom Gradskog ureda za obrazovanje kulturu i sport. Kako su sva tri područja koja pokriva ured gospodina Lovrića od presudne važnosti za život Zagrepčana s invaliditetom, tema za razgovor nije nedostajalo. Pročelnik je naglasio problem nedovoljne vidljivosti svih aktivnosti koje njegov ured provodi kako bi se sadržajno popravio život OSI zajednice u Zagrebu te je rado prihvatio mogućnost da te aktivnosti učini vidljivijima. 
Gospodine Lovriću, što sve Grad Zagreb i vaš ured čine kako bi se učenicima s invaliditetom omogućilo školovanje u kojem bi oni mogli ostvariti sve svoje potencijale? Integracija učenika s invaliditetom je standard koji je Grad proklamativno prihvatio. Koliko ste zadovoljni s provedbom integracije na samom terenu, u školama?

- Poznato je da Grad Zagreb skrbi o potrebama osoba s invaliditetom te je osobito osjetljiv na potrebe naših najmlađih sugrađana. Na našemu području djeluje 106 redovnih osnovnih škola te su u svima integrirana djeca s lakšim teškoćama u razvoju. Ona se u potpunosti integriraju u redovne razredne odjele i svladavaju redovne ili prilagođene nastavne programe uz primjenu individualiziranih postupaka i posebnu dodatnu pomoć defektologa.  Za učenike sa senzoričkim i motoričkim oštećenjima, nakon redovne nastave, organizira se rad u posebnim odgojno - obrazovnim grupama kojeg ostvaruju defektolozi odgovarajuće specijalnosti. Ovaj oblik nastave provodi se u Osnovnoj školi Horvati. Učenici na stupnju lake mentalne retardacije djelomično se integriraju na način da dijelove nastavnog programa svladavaju u matičnom redovnom razrednom odjelu uz maksimalnu individualizaciju, a dio nastavnog programa koji ne mogu svladati, uče prema posebnom nastavnom planu i programu za učenike s lakom mentalnom retardacijom u posebnim odgojno - obrazovnim grupama uz maksimalnu individualizaciju. Ovaj oblik nastave provodi se u OŠ Žitnjak, OŠ Frana Krste Frankopana, I. osnovnoj školi Dugave, OŠ Antuna Mihanovića, OŠ Mate Lovraka, OŠ Brezovica i u OŠ Luka. Učenici s organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju, zavisno od stupnja teškoće, mogu svladavati posebni program u posebnim razrednim odjelima pri redovnoj osnovnoj školi uz defektologe odgovarajuće specijalnosti. U Gradu Zagrebu ovaj oblik nastave provodi se u OŠ Grigora Viteza, OŠ Grofa Janka Draškovića i u OŠ Prečko.Treba biti u vrhunskoj intelektualnoj i tjelesnoj formi da bi se pratio tempo gradonačelnika Bandića
Učenici s većim teškoćama u razvoju školuju se prema posebnim planovima i programima u posebnim organizacijama odgoja i obrazovanja te drugim organizacijama zdravstva, socijalne skrbi, pravosuđa i sl. Grad Zagreb je osnivač 4 osnovne škole za učenike s teškoćama u razvoju: Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora Suvag, Centar za odgoj i obrazovanje Goljak, Osnovna škola Nad lipom i Centar za autizam.
Osim navedenoga Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport sukladno zahtjevima škola odobrava financijska sredstva za nabavu potrebnih specijalnih pomagala za učenike s teškoćama u razvoju. Tako su u protekloj školskoj godini nabavljena pomagala za sedam osnovnih škola poput specijalnih stolova, stolaca, prijenosna računala te interaktivne ploče.

Osim redovnog školskog sustava i edukacijsko-rehabilitacijskih ustanova koje ste spomenuli, svoje usluge učenicima s invaliditetom pruža i vrlo aktivni nevladin – u ovom slučaju negradski - sektor. Svjedoci smo zadnjih godina kako su baš udruge puno efikasnije i kreativnije u pomaganju, savjetovanju i afirmiranju problema s kojima se susreću OSI, a posebice mladi. Koliko grad Zagreb surađuje s udrugama osoba s invaliditetom, a posebno s onima koje nastoje pomoći mladima s invaliditetom pri njihovom školovanju?

- Također, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport, u okviru Natječaja za programe/projekte udruga mladih ili udruga za mlade Grada Zagreba u 2013., kao i prethodnih godina, sufinancirao je projekte udruga koje direktno ili indirektno utječu na isticanje potreba i zastupanje interesa osoba s invaliditetom. Projekti obuhvaćaju različita područja kao što je kultura mladih i slobodno vrijeme, što uključuje i sportska natjecanja osoba s invaliditetom, socijalnu politiku prema mladima što obuhvaća pružanje psihosocijalne podrške i savjetovanja učenika s kombiniranim teškoćama u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju. Ovaj Ured, također, već duži niz godina sufinancira projekt Info – centar za mlade Zagreb kojega provodi Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom 'Zamisli'. Osim stručne i financijske potpore u organizaciji tečajeva znakovnog jezika i Brailleovog pisma, kao i specifičnih oblika komunikacije kojima se koriste osobe s invaliditetom, jedan od prioriteta aktivnosti Info - centra je pružanje relevantnih informacija iz područja školstva, zdravstva, socijalne skrbi, zapošljavanja, dodatne edukacije, kulture i slobodnog vremena kao i osiguravanje profesionalnog informiranja i savjetovanje osoba s invaliditetom.
Sufinanciraju se i projekti koji obuhvaćaju uključivanje djece, mladih i odraslih osoba s teškoćama u razvoju te osoba s invaliditetom u postupke donošenja odluka koje utječu na njihov život te se potiču mladi na aktivno sudjelovanje u društvu. Riječ je o projektima poput Savjetovalište za mlade u Centru inkluzivne potpore IDEM, zatim Zapošljavanje i samozapošljavanje mladih s mišićnom distrofijom  Društva distrofičara Zagreb, Zagreb na dlanu Hrvatske udruge za promicanje i razvoj tiflotehnike, Idemo sigurnim koracima Hrvatske zajednice za Down sindrom, Iskustvom i znanjem do jednakosti Hrvatskog saveza udruga mladih i studenata s invaliditetom SUMSI. Sufinancira se i projekt Na krilima volontera kojega provodi udruga Krila - terapijsko jahanje za osobe s invaliditetom. Surađuje se i s Udrugom za unaprjeđenje kvalitete života S.O.S. u organizaciji stolnoteniskog natjecanja djece i mladih s mentalnom retardacijom na 3. državnom i međunarodnom prvenstvu.
Kulturna aktivnost osoba s invaliditetom pokazala se kao odličan mehanizam socijalne integracije kroz kulturnu i stvaralačku interakciju. Što vaš ured čini kako bi kroz kulturu približio šire društvo osobama s invaliditetom i suprotno? Koliko potičete kulturne priče poput Kazališta slijepih i slabovidnih Novi život, koje je primjer kulturnog samoorganiziranja i uspješnog umjetničkog pozicioniranja i izvan kruga OSI? 

- Kroz Program javnih potreba u kulturi kontinuirano se sufinanciraju programi i projekti udruga i društava osoba s invaliditetom, pri čemu se, s jedne strane, promovira kultura osoba s invaliditetom, vrijednosti te njihovo uključivanje u sve sfere kulturnog života, dok se s druge strane potiče i omogućava edukacija osoba s invaliditetom u umjetničkom i kulturnom području s ciljem podizanja kvalitete budućih kulturnih i umjetničkih proizvoda. Također, razvija se društvena svijest o potrebama osoba s invaliditetom i njihovim stvaralačkim dosezima te se izjednačavaju njihove mogućnosti s mogućnostima ostalih građana.
Ivica Lovrić u ustanovi URIHO s ravnateljem Josipom Držaićem i gradonačelnikom Bandićem predstavio je projekt izgradnje sportskog centra za osobe s invaliditetom na KajzericiGrad Zagreb je prepoznao programe Dramskog studija slijepih i slabovidnih Novi život te ih kontinuirano sufinancira: u 2013. s iznosom od 452.300 kn, a još veća sredstva su predviđena i za 2014. godinu.
Uz to, stručno i financijski se podupiru projekti i programi, udruge i institucije koje na amaterskoj i profesionalnoj razini djelovanja afirmiraju kreativne i umjetničke mogućnosti osoba s invaliditetom kroz razne aktivnosti i područja djelovanja u kulturi poput projekta dostave knjiga automobilom korisnicima s područja Zagreba i Zagrebačke županije, zatim Knjižnica širom otvorenih vrata, Glazbenih večeri gluhih umjetnika, veći broj kazališnih predstava te 8. međunarodni festival kazališta slijepih i slabovidnih BIT - Blind in Theatre, zatim Plesnu i kazališnu radionicu za gluhe i nagluhe osobe - Sign poetry and Sign dance, Program podrške za slijepe osobe - Slušam, dakle vidim, nekoliko umjetničkih radionica za slabovidnu djecu, sufinancira se i djelatnost izdavanja časopisa koji se bave područjem kulture osoba s invaliditetom, razne kreativne radionice kao i kulturno umjetnički amaterizam. Također, u muzejima Grada Zagreba se provode razni programi namijenjeni ravnopravnom uključivanju osoba s invaliditetom u kulturni život Grada Zagreba. Potiče se i njihovo uključivanje u kulturne projekte na međunarodnoj, nacionalnoj i lokalnoj razini poput sudjelovanja na Festivalu komornog kazališta Zlatni lav u Umagu. Programom Jazz na kotačima, koji se provodi u centrima za rehabilitaciju djece i mladih te bolnicama na području Grada Zagreba, uvelike se pomaže najmlađima.

Fizička i sportska aktivnost je iznimno važna za psihofizičko stanje i sveukupno zdravlje osoba s invaliditetom. Osim kao tjelesno-zdravstveni faktor, sport je za OSI važan kao polje žive socijalne aktivnosti. Kkoliko su grad Zagreb i vaš ured prepoznali važnost fizičke aktivnosti i sporta, a posebno onog rekreativnog,  za OSI? 

- Program sportskih aktivnosti osoba s tjelesnim oštećenjima i teškoćama u razvoju sastavni je dio Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba. Najvećim dijelom taj se program realizira preko Zagrebačkog sportskog saveza osoba s invaliditetom te Zagrebačkog sportskog savez gluhih. Klubovi unutar ovih saveza imaju sekcije pretežito orijentirane prema sportskoj rekreaciji te organiziraju rekreativno plivanje, planinarenje, stolni tenis, korektivnu gimnastiku, viseću kuglanu, boćanje, pikado, ribolov, šetnje na Bliznec i sportsko rekreativne šetnje po Jarunu.Ivica Lovrić s Davorom Šukerom i Damirom Vrbanovićem na predstavljanju gradnje nogometnog centra na Sveticama
U suradnji sa Športskim društvom HVIDR-a Grada Zagreba i Udrugom za sport i rekreaciju "Veterani 91” prepoznato je značenje svakodnevnih rekreativnih aktivnosti kod invalida Domovinskog rata, ali i kao model prevencije povrata posttraumatskog sindroma ratnih veterana.
Zbog važnosti fizičke aktivnosti za psihofizičko stanje osoba s invaliditetom Grad Zagreb je početkom 2014. godine pokrenuo nove programe sportske rekreacije kroz plivanje, badminton i rekreativno vježbanje za invalide rada, gluhe i nagluhe osobe, distrofičare, itd. 
Natjecanja za mlade osobe s invaliditetom kontinuirano se provode kroz program za mlade "Rad – putokaz prema uspjehu“, koji od 2009. kada je pokrenut, pokazuje odlične sportske rezultate.

Osobe s invaliditetom u zagrebačkom su sportskom životu prisutni i kao promatrači i navijači na sportskim događajima. Kakva je razina prilagođenosti i pristupačnosti zagrebačkih sportskih objekata za ljubitelje sporta i navijače s invaliditetom?

Grad Zagreb je, sukladno Strategiji izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, izvršio građevinske radove i potrebne prilagodbe na većim javnim građevinama poput Doma sportova, Arene, stadiona GNK Dinamo, dvorane Dražena Petrovića, kao i svih gradskih bazena, te su one pristupom prilagođene osobama s invaliditetom, dok na ostalim javnim građevinama traje faza prilagođavanja. Također, na otoku Mladost na Jarunu izgrađena je rampa i nadstrešnica za osobe s invaliditetom.

Razgovarao: Branimir Šutalo

Foto: Dalibor Urukalović, Davor Višnjić/PIXSELL