EU parlament izglasao da sve internetske stranice javnih službi moraju biti dostupne javnosti

Mnogi građani Europske unije suočavaju se s ograničenjima kada žele preko interneta prijaviti porez, ostvariti pravo za naknadu za nezaposlene ili prijaviti dijete u vrtić. U ovo digitalno doba pristupačnost internetskih stranica, a naročito stranica javnih službi, esencijalno je ljudsko pravo

Prema zakonu koji je u srijedu izglasan u Europskom parlamentu, sve internetske stranice javnog sektora morat će biti u potpunosti pristupačne, pa tako i osobama s invaliditetom i starijim osobama.
Procjenjuje se da oko 167 milijuna građana Europske unije imaju problema s pristupačnošću internetskih stranica javnih službi. Mnogi građani Europske unije suočavaju se s ograničenjima kada žele preko interneta prijaviti porez, ostvariti pravo za naknadu za nezaposlene ili prijaviti dijete u vrtić. U ovo digitalno doba, pristupačnost internetskih stranica, a naročito stranica javnih službi, esencijalno je ljudsko pravo.
U Europskoj uniji postoji 761 tisuća internetskih stranica preko kojih javne službe nude svoje usluge. Samo trećina njih udovoljava međunarodnom standardu za pristupačnost internetu. Izglasani zakon postavlja još strože kriterije od već postojećih u međunarodnom standardu.  
Europski parlament će također izvršiti pritisak i na privatne tvrtke koje obavljaju poslove od javnog interesa da učine svoje internetske stranice u potpunosti pristupačnima. Kako trenutno stvar stoji, manje tvrtke, s manje od 12 zaposlenih, bit će  izuzete.
Novi zakon je izglasan s 593 glasa za, 40 protivi 13 suzdržanih.
Slijedeći korak je na Vijeću ministara koje treba zakon implementirati i provesti u praksi.

B. Šutalo