Ujedinjeni narodi: Diljem svijeta opasno su ugrožena prava osoba s invaliditetom

U praksi, mnogim osobama s invaliditetom diljem svijeta uskraćeno je pravo na glasovanje, na brak i na zasnivanje obitelji, samo zato što ne zadovoljavaju određene mentalne i intelektualne kapacitete, izjavili su u UN-u

 Odbor UN-a za prava osoba s invaliditetom donio je najnovije smjernice kojima upozorava svoje države članice da obrate posebnu pažnju na slobodu donošenja odluka osoba s invaliditetom.

Osobe s invaliditetom, pa i s onim najtežima, imaju pravo donositi vlastite odluke, makar one bile za njih rizične i pogrešne, navodi se u novim smjernicama državama članicama.

Odbor UN-a za prava osoba s invaliditetom, koji je ovih dana donio nove smjernice, ima 16 članova, a zadatak mu je nadgledanje implementiranja Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Prema konvenciji, države članice moraju osigurati jednakopravnost OSI u korištenju svih prava osiguranih zakonom.

U praksi, mnogim osobama s invaliditetom diljem svijeta uskraćeno je pravo na glasovanje, na brak i na zasnivanje obitelji, samo zato što ne zadovoljavaju određene mentalne i intelektualne kapacitete, izjavili su u UN-u.

Odbor UN-a za prava OSI u svojim smjernicama naglašava da države, umjesto da donose odluke za i umjesto OSI, moraju sve učiniti kako bi pomogle svojim građanima s invaliditetom da što samostalnije donose vlastite odluke.

"Moramo poštivati pravo svake osobe s invaliditetom da samostalno donosi vlastite odluke, neovisno o njenim kognitivnim sposobnostima“, rekla je članica odbora Theresia Degenar.

Trenutno je 145 država članica UN-a, a Hrvatska među prvima, ratificiralo Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom.

B. Šutalo