Brojne osobe s invaliditetom ne mogu ni sanjati ljetovanje na moru

Osoba sam s invaliditetom od rođenja i u ove 34 godine života na moru sam bio samo dva puta, i to zahvaljujući mojoj udruzi. A kako bih ja to sebi mogao priuštiti ljetovanje od ove mizerne invalidnine kada jedva mogu zadovoljiti osnovne egzistencijalne potrebe!?

Naši bi političari trebali razmisliti o činjenici da je nas osoba s invaliditetom u Hrvatskoj više od pola milijuna i da zaslužujemo život dostojan čovjeka. Pritom ne tražimo milostinju ili sažaljenje, već stvaranje uvjeta da budemo ravnopravni članovi društva. Tek tada možemo očekivati da će i osobe s invaliditetom odlaziti na more kao i svi drugi. Stanje kakvo je sada govori da o ljetovanju ne možemo ni sanjati. (Mario, Zagreb)