Ministarstvo znanosti i obrazovanja: Smjernice za unapređenje sustava potpore studentima s invaliditetom

Nacionalni akcijski plan za unapređenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj 2016. - 2020. trenutno se dorađuje te bi trebao uskoro biti dovršen

 

Na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja objavljen je 9. studenog tekst 'Sastanci Nacionalne skupine za unapređenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja održani u razdoblju od ožujka do studenoga 2016. godine', uz prijedloge dokumenata u prilogu: 'Smjernice za unapređenje sustava potpore studentima s invaliditetom u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj' i 'Podzastupljene i ranjive skupne u visokom obrazovanju u Hrvatskoj'.

U razdoblju od ožujka do studenoga 2016. godine održano je ukupno pet sastanaka Nacionalne skupine za unapređenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja, stoji u tekstu.

U navedenom razdoblju članovi Nacionalne skupine izradili su prijedloge sljedećih dokumenata:

- Nacionalni akcijski plan za unapređenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj 2016. - 2020.

- Smjernice za unapređenje sustava potpore studentima s invaliditetom u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj

- Podzastupljene i ranjive skupne u visokom obrazovanju u Hrvatskoj.

Tijekom travnja 2016. godine provedeno je savjetovanje vezano uz dokument 'Podzastupljene i ranjive skupne u visokom obrazovanju u Hrvatskoj'. Zainteresirana javnost bila je pozvana na sudjelovanje u javnom savjetovanju te davanje prijedloga i komentara na sadržaj spomenutoga dokumenta. Nakon završetka savjetovanja pristigla su ukupno 24 komentara. Članovi Nacionalne skupine očitovali su se na pristigle komentare, a 12. srpnja 2016. objavljeno je i Izvješće o provedenom savjetovanju, napisano je između ostalog u tekstu.

Nadalje se ističe da je dokument 'Smjernice za unapređenje sustava potpore studentima s invaliditetom u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj' bio poslan na uvid institucijama koje imaju organizirani oblik potpore studentima s invaliditetom te davanje sugestija i komentara. Rok za to bio je do 30. rujna 2016. godine, a dokument je zatim usklađen s pristiglim komentarima.

Nacionalni akcijski plan za unapređenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj 2016. - 2020. trenutno se dorađuje te bi trebao, sukladno zaključku s posljednjeg sastanka Nacionalne skupine koji je održan 3. studenoga 2016., biti uskoro dovršen.

Vezano za draft verziju 'Smjernice za unapređenje sustava potpore studentima s invaliditetom u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj', s obzirom da je navedeni dokument izuzetno važan za kreiranje sustava podrške studentima s invaliditetom u RH, a isti nije dan na javno savjetovanje, već je bio poslan na uvid samo institucijama koje imaju organizirani oblik potpore studentima s invaliditetom, Udruga Zamisli iz Zagreba poziva da se pročita navedeni dokument, s posebnim naglaskom na stranice 23. i 25., te da se jave mišljenja i komentari najkasnije do ponedjeljka, 21. studenog 2016., radi pravovremenog reagiranja, prije nego dokument bude usvojen.

Klaudija Klanjčić

 

Povezane vijesti