Udruga slijepih Zagreb: Inicijativa za premještanje kanti za smeće koje otežavaju kretanje slijepih osoba

Nove kante, za razliku od onih starih koje su bile postavljene na zidovima zgrada, znatno su veće te su bitno otežale kretanje slijepim osobama


Goran Denis Tomašković

Postavljanje novih kanti za smeće od prošle godine izazvalo je velike reakcije građana Zagreba, posebno od strane slijepih osoba, upravo zbog otežanog kretanja radi njihovog postavljanja na pločnik uz zidove zgrada.

"Tijekom prošle godine započelo se u Gradu Zagrebu s postavljanjem novih kanti za smeće s reklamnim stranama. Budući da su ove kante za razliku od onih starih koje su bile postavljene na zidovima zgrada, znatno veće i postavljene na pločnik uz zidove zgrada otežale kretanje slijepim osobama koje se kreću uz pomoć bijelog štapa, reagirali smo u više navrata kod nadležnih u gradskoj upravi i u medijima.

Kako bismo od odgovornih postigli premještanje ovih kanti na mjesta gdje neće biti na pravcu kretanja slijepih osoba, molimo vas da nam na e-mail adresu: udruga.slijepih.zagreb@zg.t-com.hr, ili na broj telefona: 01/4811-123 javite adresu ili približnu lokaciju na kojoj se nalaze takve kante koje Vam otežavaju kretanje. Ove prijave primat ćemo do 1. ožujka 2017., a nakon toga ćemo uputiti zahtjev sa popisom lokacija na kojima tražimo premještanje kanti za smeće na nadležni gradski ured“, napisano je u Inicijativi za premještanje kanti Udruge slijepih Zagreb, koju je potpisao izvršni direktor Udruge Goran Denis Tomašković.

Klaudija Klanjčić

 

Povezane vijesti