Civilne osobe s invaliditetom ne mogu postaviti šatore na ulicama i ukazivati na kršenje svojih prava

Roditelj sam takve osobe i slažem se sa zaključkom da nema boljitka za osobe s invaliditetom sve dok se vladajuće strukture ne boje žestoke reakcije građana.

Osobe s invaliditetom su na marginama društva i totalno diskriminirani u ovoj državi. Usporedite ih samo s vojinm invalidima, braniteljima iz Domovinskog rata. Ali ima tu bisera, samo takvih, puna su usta našim političarima ovakvih problematika. Naše civilne osobe s invaliditetom, naša djeca, ne mogu postaviti šatore na ulicama zazivajući nerede, ukazati na kršenje svojih prava i razne diskriminacije, pokušavajući uputiti apel javnosti i ukazujući na svoj nikakav položaj u društvu, u raznim segmentima života. (Petar)