Osobe s invaliditetom na margini su društva

Osobe s invaliditetom, dakle građani kojima pripadaju sva ljudska prava, na marginama su "elitnog" društva i totalno su diskriminirani u ovoj državi. (Dušan, Pula)