Naše društvo stigmatizira osobe s intelektualnim teškoćama

Šaljem svoj glas u nadi da će se u godinama koje dolaze nešto pozitivno promijeniti. Za početak, da će se barem početi poštovati zakonske regulative koje jamče prava osobama s teškoćama, a potom i da će društvo i pojedinci koji ga čine prestati stigmatizirati osobe s intelektualnim teškoćama.
U međuvremenu, iako istraumatizirani lošim iskustvima, pokušavamo osmisliti budućnost našoj kćerki koja ima tek blaže intelektualne teškoće, ali očito dovoljne da joj sva vrata budu zatvorena, a da doživljene traume postanu veći problem od samih teškoća.
U mislima sa svim roditeljima koji žive slične probleme. (Renata