ŠESTANOVAC I DUGI RAT Udruga osoba s invaliditetom Agape traži 17 radnica

Udruga osoba s invaliditetom 'Agape' osnovana je sa svrhom promicanja zajedničkih humanitarnih, zdravstvenih, odgojnih brazovnih, kulturnih, socijalnih, informacijskih, športskih, rekreacijskih i drugih interesa svojih članova

 

Udruga osoba s invaliditetom 'Agape' objavila je natječaje za zaposlenje radnica za pomoć i potporu starjim osobama, osobama u nepovoljnom položaju i osobama s invaliditetom u Splitsko-dalmatinskoj županiji, na određeno vrijeme radi novootvorenih poslova:

- 15 radnica u Šestanovcu;

- dvije radnice u Dugom Ratu, terenski rad.

Zaposlenje obuhvaća puno radno vrijeme, bez mogućnosti smještaja, dok je naknada za prijevoz djelomična.

Razina obrazovanja posloprimca može biti završena osnovna škola, srednja škola od tri ili četiri godine, a radno iskustvo nije važno.

Zapošljavanje je po Programu 'Zaželi - program zapošljavanja žena', financiranom iz Europskog socijalnog fonda.

U opis poslova spadaju pomoć u kućnim poslovima, u pripremi hrane i u socijalnoj integraciji, zatim nabavka namirnica, druženje i pratnja korisnika, briga o održavanju higijene u domu korisnika.

Ciljane skupine su nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih Zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad šest mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

- životopis

- preslik dokaza o završenoj školi

- preslik osobne iskaznice

- preslik domovnice (dokaz o hrvatskom državljanstvu)

- potvrdu izdanu od HZZ-a, kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba

- dokaz o ispunjavanju traženih uvjeta za ciljane skupine.

Ukoliko se prijavi veći broj kandidatkinja od broja traženih, uzimat će se u obzir vrijeme provedeno u evidenciji nezaposlenih i starosna dob.

Natječaji su objavljeni na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a rok za prijavu je do 11. siječnja.

Zainteresirani trebaju osobno doći na adresu poslodavca: Udruga osoba s invaliditetom 'Agape', Obala gusara bb, 21310 Omiš.

Udruga osoba s invaliditetom 'Agape' je socijalno-humanitarna i neprofitna, osnovana 17. siječnja 2003. od strane 18 građana, sa svrhom promicanja zajedničkih humanitarnih, zdravstvenih, odgojnih brazovnih, kulturnih, socijalnih, informacijskih, športskih, rekreacijskih i drugih interesa svojih članova bez namjere stjecanja dobiti. Udrugu čine slobodno i dobrovoljno udružene osobe oboljele od distrofije, osobe s posljedicom cerebralne i dječje paralize, paraplegijom, amputacijom ekstremiteta i oštećenjem tjelesnih organa i njihovih funkcija i njihovi roditelji ili skrbnici, te druge fizičke i pravne osobe voljne da organizirano potiču mjere i akcije na rehabilitaciji, socijalizaciji, skrbi i poboljšanju socijalnog i životnog statusa osoba s invaliditetom. Udruga djeluje na području grada Omiša te općina Šestanovac, Zadvarje, Dugi Rat i Podstrana.

Klaudija Klanjčić