DR. ANDRIJA ŠTAMPAR Što sve treba učiniti za smještaj studenata s invaliditetom u jednokrevetne sobe studentskog doma

Cilj postupka je napraviti listu studenata prema težini zdravstvenih teškoća, a bez kontraindikacija za smještaj u jednokrevetne sobe u studentskom domu

 

Služba za školsku i adolescentnu medicinu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo 'Dr. Andrija Štampar' primat će dokumentaciju za smještaj u jednokrevetne sobe u studentskom domu zbog zdravstvenih razloga za akademsku godinu 2019/2020.

Rok za dostavu molbi i zdravstvene dokumentacije je 30. kolovoza 2019. godine.

Cilj postupka je napraviti listu studenata prema težini zdravstvenih teškoća, a bez kontraindikacija za smještaj u jednokrevetne sobe u studentskom domu.

Molbu mogu podnijeti učenici koji su završili srednju školu tekuće školske godine (brucoši, prva prijava za dom); studenti fakulteta i visokih učilišta, prema nadležnosti.

Potrebni dokumenti: preventivni zdravstveni karton studenta ili srednjoškolca (ako je dostupan); postojeća medicinska dokumentacija prema indikaciji; stručne upute Službe za školsku i adolescentnu medicinu; objava rokova za dostavu zahtjeva (mrežne stranice i oglasne ploče Studentskog centra i Službe za školsku i adolescentnu medicinu).

Preduvjet za podnošenje molbe je nepostojanje zdravstvenih kontraindikacija za boravak u kolektivu. Obrazac nadležnog liječnika fakulteta za smještaj studenata u jednokrevetnoj sobi (izdaje nadležni liječnik); lista studenata prema težini zdravstvene teškoće (poredani abecednim slijedom radi zaštite podataka) kojima se preporučuje boravak u jednokrevetnoj sobi – objavljuje se na mrežnoj stranici Studentskog centra.

Student koji je nezadovoljan stručnim mišljenjem Povjerenstva specijalista školske medicine Zavoda može u roku od dana objave liste studenata podnijeti prigovor elektronskom poštom na adresu: pisarnica@stampar.hr_ ili prigovor osobno dostaviti na adresu: NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 'DR. ANDRIJA ŠTAMPAR', Zagreb, Mirogojska cesta 16, Služba za školsku i adolescentu medicinu, Stručni kolegij.

Božica Ravlić

 

Povezane vijesti