Diskriminirana sam pri zapošljavanju samo zato što slabije čujem

PITANJE: Jasna L (28) Možete li mi pomoći i odgovoriti kome se mogu obratiti kada sumnjam na diskriminaciju po osnovi mojeg invaliditeta. Završila sam ekonomski fakultet i redovito se javljam na sve natječaje za radno mjesto...

... ali na nekim razgovorima čak me otvoreno pitaju ne mislim li da će me moj invaliditet sprječavati u obavljanju zadanih poslova...Imaju li na to pravo? Invaliditet me nije spriječio da završim redovno školovanje i fakultet. Slabije čujem i nosim slušni aparat.
ODGOVOR: Draga Jasna,
u slučaju diskriminacije imate mogućnost obraćanje Pučkom pravobranitelju ili posebnom pravobranitelju, odnosno Pravobraniteljici za osobe s invaliditetom. Pravobranitelj kojem se obratite zaprimit će prijavu,Ana Marija Pavelić dati će Vam informacije o Vašim obvezama i pravima te poduzeti određene mjere. Također, imate pravo na sudsku zaštitu i to u različitim postupcima (tužba za utvrđivanje diskriminacije, tužba za naknadu štete). Ipak, savjetujem Vam da se odlučite za sudski postupak samo ukoliko smatrate da ćete moći učiniti vjerojatnim da Vam je povrijeđeno pravo na jednako postupanje jer ukoliko u tome ne uspijete te izgubite sudski spor morat ćete platiti sudske troškove za isti.

Pitanje koje Vam postavljaju prilikom razgovora, to jest hoće li Vaš invaliditet sprječavati Vas u obavljanju zadanih poslova jest pitanje koje Vas dovodi u nepovoljniji položaj od ostalih kolega koju su se prijavili za isti posao, dakle radi se o diskriminaciji po zabranjenoj osnovi (invaliditetu), stoga Vam takva pitanja ne bi trebali upućivati.

Ana Marija Pavelić, Pravna Klinika u Zagrebu

Foto Tino Jurić/PIXSELL