ŠESTANOVAC I GRABOVAC Udruga osoba s invaliditetom Agape traži pomoćnog radnika

Ciljane skupine, među ostalim, nezaposlene su žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a, s naglaskom na starije od 50 godina te žene s invaliditetom

 

Udruga osoba s invaliditetom Agape objavila je natječaj za radnika/cu za pomoć i potporu starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju i osobama s invaliditetom, s mjestom rada u Šestanovcu i Grabovcu u Splitsko-dalmatinskoj županiji, na određeno vrijeme, radi novootvorenih poslova.

Zaposlenje je na puno radno vrijeme u prijepodnevnoj smjeni, bez mogućnosti smještaja, a naknada za prijevoz je djelomična. 

Razina obrazovanja posloprimca može biti završena osnovna škola, srednja škola od tri ili četiri godine, a radno iskustvo nije važno.

Opis poslova uključuje pomoć u kućanskim poslovima, pomoć u pripremi hrane te u socijalnoj integraciji, nabavku namirnica, druženje i pratnju korisnika, brigu o održavanju higijene u domu korisnika.

Ciljane skupine su nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a, s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi ( domova za djecu) i  udomiteljskih obitelji, odgojnih Zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad šest mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

Uz prijavu kandidatkinje su dužne priložiti sljedeću dokumentaciju: životopis, presliku dokaza o završenoj školi, presliku osobne iskaznice, presliku domovnice kao dokaz o hrvatskom državljanstvu, potvrdu izdanu od HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba, dokaz o ispunjavanju traženih uvjeta za ciljane skupine.

Ukoliko se  prijavi veći broj kandidata od broja traženih, uzimat će se u obzir vrijeme provedeno u evidenciji nezaposlenih i starosna dob.

Natječaj je objavljen na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a rok za prijavu je do 27. srpnja.

Svi zainteresirani mogu poslati pismene zamolbe na adresu poslodavca: Udruga osoba s invaliditetom 'Agape', 21310 Omiš, Obala gusara 4.

Udruga osoba s invaliditetom Agape osnovana je 17. siječnja 2003., od strane 18 građana, sa svrhom promicanja zajedničkih humanitarnih, zdravstvenih, odgojnih, obrazovnih, kulturnih, socijalnih, informacijskih, športskih, rekreacijskih i drugih interesa svojih članova bez namjere stjecanja dobiti, a upisana je u Registar udruga s danom 28. veljače iste godine. Djeluje na području grada Omiša te općina Šestanovac, Zadvarje, Dugi Rat i Podstrana. Udruga je socijalno-humanitarna i neprofitna, a uključuje dobrovoljno udružene osobe oboljele od distrofije, osobe s posljedicom cerebralne i dječje paralize, paraplegijom, amputacijom ekstremiteta i oštećenjem tjelesnih organa i njihovih funkcija te njihove roditelje ili skrbnike, kao i druge fizičke i pravne osobe voljne da organizirano potiču mjere i akcije na rehabilitaciji, socijalizaciji, skrbi i poboljšanju socijalnog i životnog statusa osoba s invaliditetom.

 

Autor: Klaudija Klanjčić