OMIŠ Udruga osoba s invaliditetom Agape traži dvije radnice za pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama

Zaposlenje je na puno radno vrijeme u prijepodnevnoj smjeni, bez mogućnosti smještaja, a naknada za prijevoz je djelomična

Osobni asistent

 

Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju projektnog prijedloga “Zaželi - osnaži sebe i druge - faza II”, UP.02.1.1.13.0412, KLASA: 910-01/21-06/8, URBROJ: 524-07-02-01-01/5-21-11, od 3. svibnja 2021. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. - 2020., kodni broj: UP.02.1.1.13.0412 za projekt “Zaželi - osnaži sebe i druge - faza II” iz Programa zapošljavanja žena Zaželi od 25. svibnja 2021. te članka 31. Statuta Udruge osoba s invaliditetom “Agape” - Omiš, Udruga osoba s invaliditetom “Agape” - Omiš objavila je Javni poziv za prijavu kandidatkinja za prijem u radni odnos na određeno vrijeme – osam mjeseci, sa svrhom pružanja usluge pomoći u kući starijim osobama i/ili nemoćnim osobama na području Grada Omiša

Zaposlenje je na puno radno vrijeme u prijepodnevnoj smjeni, bez mogućnosti smještaja, a naknada za prijevoz je djelomična. 

Razina obrazovanja posloprimca može biti osnovna škola niži razredi, završena osnovna škola, srednja škola od tri ili četiri godine, a radno iskustvo nije važno.

Opis poslova obuhvaća sljedeće poslove: pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Vrijeme početka i trajanja rada predviđeno je od 1. studenog 2021. do 30. lipnja 2022. godine.

Uvjeti za mogućnost rada su: nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na teže zapošljive skupine u lokalnoj zajednici (žene od 50 godina naviše, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice).

Uz prijavu kandidatkinje trebaju priložiti: presliku dokaza o završenom najvišem stupnju obrazovanja; presliku osobne iskaznice; potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o evidentiranju kandidatkinje u evidenciji nezaposlenih osoba; liječničku potvrdu o psiho-fizičkom stanju; presliku drugih dokumenata koji potvrđuju ispunjavanje uvjeta Javnog poziva - ako je primjenjivo.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prednost pri zapošljavanju imaju kandidatkinje s prebivalištem na području Grada Omiša.

Obrazac prijave može se preuzeti:

- u prostoru Udruge osoba s invaliditetom “Agape”, Obala gusara 4, Omiš, radnim danima u vremenu od 9:00 do 14:00 sati;

- na službenim mrežnim stranicama Udruge osoba s invaliditetom “Agape” www.udruga-agape.hr ;

- u uredu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Omiš.

Prijava na ovaj javni poziv podnosi se u roku od tri dana od dana objave na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Prijave se donose osobno na adresu: Udruga osoba s invaliditetom “Agape”, Obala gusara 4, 21310 Omiš.

O ishodu izbora kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete, podnositelji prijava bit će obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je objavljen na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a rok za prijavu je zaključno s danom 21. listopada.

Udruga osoba s invaliditetom 'Agape' osnovana je 17. siječnja 2003., od strane 18 građana, sa svrhom promicanja zajedničkih humanitarnih, zdravstvenih, odgojnih, obrazovnih, kulturnih, socijalnih, informacijskih, športskih, rekreacijskih i drugih interesa svojih članova bez namjere stjecanja dobiti, a upisana je u Registar udruga s danom 28. veljače iste godine. Djeluje na području grada Omiša te općina Šestanovac, Zadvarje, Dugi Rat i Podstrana. Udruga je socijalno-humanitarna i neprofitna, a uključuje dobrovoljno udružene osobe oboljele od distrofije, osobe s posljedicom cerebralne i dječje paralize, paraplegijom, amputacijom ekstremiteta i oštećenjem tjelesnih organa i njihovih funkcija te njihove roditelje ili skrbnike, kao i druge fizičke i pravne osobe voljne da organizirano potiču mjere i akcije na rehabilitaciji, socijalizaciji, skrbi i poboljšanju socijalnog i životnog statusa osoba s invaliditetom.

Klaudija Klanjčić

 

Povezane vijesti