LOBOR Udruga Sveta Ana traži osobnog asistenta

Opis poslova obuhvaća pružanje usluge osobne asistencije korisniku/ci u sklopu projekta 'Širenje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom'

Osobni adistent

 

Udruga Sveta Ana za pomoć djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije raspisala je natječaj za osobnog/u asistenta/icu u Loboru, na određeno vrijeme, radi zamjene.

Zaposlenje je na 20 sati tjedno, bez mogućnosti smještaja, dok se naknada za prijevoz isplaćuje u cijelosti.

Kod posloprimca kao razina obrazovanja traži se srednja škola od tri ili četiri godine, viša ili prvostupanjska, fakultet, akademija, magisterij, doktorat, dok radno iskustvo nije važno.

Potrebno je imati položen vozački ispit B kategorije.

Opis poslova obuhvaća pružanje usluge osobne asistencije korisniku/ci u sklopu projekta 'Širenje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom'.

Natječaj je objavljen na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a rok za prijavu je do 16. svibnja.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti pisanu zamolbu, životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi i dokaz o položenom tečaju za njegu - ukoliko je posjeduju.

Svi zainteresirani mogu poslati pismene zamolbe na adresi poslodavca: Udruga Sveta Ana za pomoć djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije, Markušbrijeg 130 B, 49253 Lobor, ili na email: sveta.ana.udruga@gmail.com. U slučaju dolaska, potrebno je najaviti se na telefon: 049/550-034.

Sjedište Udruge Sveta Ana je u Loboru, Markušbrijeg 130b. Misija i ciljevi su pomagati djeci s teškoćama u razvoju, osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima, omogućiti im da imaju jednake mogućnosti u zadovoljavanju svojih potreba, omogućiti im da se njihov doprinos cijeni i omogućiti im da se njihova ljudska prava poštuju.

 

Klaudija Klanjčić